Wat zijn de thema’s?

De focus van Amsterdam Economic Board is op thema’s die belangrijk zijn voor inwoners van de Metropool Amsterdam:​ verantwoorde digitalisering, een duurzame, gezonde leefomgeving en waardevol werk voor iedereen. Rond deze thema’s willen partijen in de regio samen invulling geven aan de uitvoering van concrete programma’s en initiatieven. Daarnaast spelen we in op urgente thema’s die op de agenda moeten komen van beslissers in ons netwerk.