Kunnen thema’s en initiatieven na verloop van tijd veranderen?

De ambitie is om vóór 2040 grote stappen te zetten naar een slimme, groene en gezonde Metropool Amsterdam. De route daarnaartoe is in een snel veranderende wereld niet te voorspellen. Amsterdam Economic Board brengt onzekerheden en transities in kaart om hier als regio flexibel op in te kunnen spelen. De thema’s en initiatieven kunnen dus na verloop van tijd veranderen als dit kansen biedt of noodzakelijk is voor de regio.