Hoe onderscheidt de Metropool Amsterdam zich internationaal?

De eigenschappen van de Metropool Amsterdam zijn bij uitstek geschikt om in te spelen op een snel veranderende wereld:

  • Voldoende kritische massa aan bedrijvigheid (groot/klein) die van belang zijn voor samenwerking op grootstedelijke uitdagingen;
  • Een grote concentratie van (kleine) innovatieve bedrijven die nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen (en vermarkten);
  • Een sterke wetenschappelijke kennisbasis op het gebied van deze grootstedelijke vraagstukken;
  • Een samenwerkende overheid die de juiste instrumenten inzet om innovatie mogelijk te maken;
  • De aanwezigheid van een sterke fysieke en digitale infrastructuur;
  • Actieve burgerinitiatieven die openstaan voor innovatie.