AI Health

 • Gezondheid
 • State of the Region
 • Er bestaan al verschillende veelbelovende samenwerkingsverbanden gericht op AI en gezondheid. Maar we kunnen meer– en sneller.

  Op woensdag 20 juni tussen 12.30 uur en 14.00 uur tijdens het onderdeel ‘Acts of the Region’ nodigen we je graag uit om deze versnelling mede vorm te geven. Het programma voor deze bijeenkomst is nog in ontwikkeling, maar in elk geval komen de volgende onderwerpen langs:

  • Presentatie over de kracht van de regio op het gebied van AI & Health;
  • Visie Board wat er nodig is om de ontwikkeling van AI Health in de regio te versnellen;
  • Voorstel voor bundeling van krachten op het gebied van AI in Health

  Invite only