Wat doen we

In 2025 is de Metropoolregio Amsterdam slim, groen en gezond door impactvolle innovaties en samenwerkingen. Amsterdam viert dan haar 750-jarige bestaan.

Metropool van de toekomst

We werken toe naar een slimme, groene en gezonde Metropool Amsterdam in 2025. Samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

De focus is op de meest urgente grootstedelijke uitdagingen en op terreinen waar we in de regio de expertise, kennis en menskracht hebben om echt impact te maken en die bovendien economische groeipotentie bieden. Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropool Amsterdam.

De focus is op zes grootstedelijke uitdagingen en twee programma’s:

Circulaire Economie: in 2025 is de Metropool Amsterdam koploper op het gebied van slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen steeds langer en efficiënter worden gebruikt.

Energie: in 2025 is de Metropool Amsterdam dé plek voor toepassing van energie-innovaties door de industrie. Zo werken wij aan een CO2 vrije toekomst voor nieuwe generaties en het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030.

– Digitale Connectiviteit: in 2025 is de Metropool Amsterdam de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie.

– Gezondheid: in 2025 hebben bewoners in de Metropool Amsterdam twee gezonde levensjaren extra.

– Mobiliteit: in 2025 is het stedelijk vervoer in de Metropool Amsterdam emissievrij.

– Talent voor de Toekomst: in 2025 is de Metropool Amsterdam de succesvolste regio op het gebied van het benutten, behouden en aantrekken van talent.

TechConnect: binnen vier jaar bestormen 50.000 extra mensen uit ondervertegenwoordigde groepen de tech-arbeidsmarkt.

Amsterdam Smart City: werkt vandaag aan concrete oplossingen voor stad en regio van de toekomst. Dichtbij in je eigen straat of wijk.

Rol van de Board

De Board is een verbinder en bouwer. Als onafhankelijke speler brengen we koplopers samen die elkaar niet automatisch tegenkomen. Bekijk onze onze impact hier.

Ieders aandeel is cruciaal: bedrijven functioneren als innovator en voorloper, kennisinstellingen leveren essentiële denkkracht en overheden zijn onmisbaar als investeerder, regelgever en inkoper.

Het succes van de Board is in belangrijke mate afhankelijk van het vermogen om partijen in ons netwerk te activeren. En in te zetten op essentiële drivers om innovatie op gang te brengen en te versnellen zoals Inkopen met impact.

Dan doen we op een vijftal manieren:

Bouwen van ecosystemen – We hebben een unieke netwerkfunctie en brengen organisaties bijeen die elkaar niet automatisch tegen komen. Deze ecosystemen zijn de voedingsbodem voor kennisuitwisseling en het startpunt voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Signaleren van innovatieve kansen – De Board speelt een belangrijke rol in het spotten van kansen voor nieuwe vormen van innovatieve samenwerking en bedrijvigheid, bijv. via themagerichte learning communities, consortiums met voorlopers of het werken aan nieuwe business modellen.

Aanjagen en mobiliseren van netwerk – Op basis van gesignaleerde kansen activeert de Board het netwerk tot het uitvoeren van experimenten, pilots en opzetten van programma’s.

Aanbieden van data gedreven inzichten – De Board heeft een belangrijke strategische kennisfunctie en ontsluit op verschillende niveaus data gedreven inzichten; feiten & cijfers over de regio, trendanalyses en toekomstscenario’s.

Agendasetter – We bouwen de Board verder uit naar de plek waar thought leaders het gesprek voeren over de toekomst van de regio en samenwerking op grootstedelijke uitdagingen.

Initiatieven

We jagen kansrijke initiatieven in de regio aan met potentie tot verdere uitvoering en opschaling waarbij partijen uit ons netwerk in de lead zijn. Bekijk onze initiatieven hier.