Programma’s

De Board zet naast initiatieven in op drie programma’s die grote impact hebben op een slimme, groene en gezond toekomst van de regio Amsterdam: een CO2-neutrale, circulaire regio waarin we langer en gezonder leven en een betrouwbare, duurzame digitale samenleving waarin ieders talent tot ontplooiing komt. Dat is de kern van ons werk.

Amsterdam Smart City

Amsterdam Smart City werkt aan een slimme, groene en gezonde Metropool Amsterdam, door op straat-, buurt-, stedelijk en regionaal niveau te werken aan de grote transities op het gebied van energie, circulaire economie, mobiliteit en digitalisering. Wij zijn een uniek vliegwiel voor stedelijke innovatie. We zijn een onafhankelijk platform van 20 publieke en private partners die met elkaar co-creëren. Verbonden aan een internationale community van meer dan 8500 changemakers. Onze kernwaarden – de mens centraal, leren door te doen, publieke meerwaarde en open en transparant – zijn hierin leidend.

Met onze open innovatiemethode brengen we unieke kwaliteiten samen, zorgen we dat partners tempo kunnen maken en betekenisvol kunnen innoveren.

Het programma bestaat momenteel uit 20 partners: Alliander, Arcadis, BTG, Johan Cruijff Arena, Royal Haskoning DHV, Gemeente Amsterdam, Havas Lemz, Hogeschool van Amsterdam, Metabolic, Pakhuis de Zwijger, Provincie Noord-Holland, Eurofiber, AMS Institute, Gemeente Haarlem, Vervoerregio Amsterdam, Waag, Nemo, Kennisland, Gemeente Haarlemmermeer en de Board.

Wil je als partner gezamenlijk werken aan betere straten, buurten en steden? Neem dan contact op met Leonie van den Beuken, programmadirecteur Amsterdam Smart City.

Op de online community staan innovatieve projecten die op dit moment uitgevoerd worden, honderden organisaties en mensen die zich bezighouden met smart city projecten en blijf je op de hoogte van innovatie in de regio.

TechConnect

10.000+ mensen geactiveerd

Door 50.000 mensen uit ondervertegenwoordigde groepen te activeren naar tech-opleidingen en de tech-arbeidsmarkt zorgt TechConnect ervoor dat er een oplossing komt voor de tekorten op de techarbeidsmarkt en dat onbenut potentieel een kans krijgt. Daarmee draagt TechConnect bij aan de slimme Metropool van de toekomst.

TechConnect zorgt voor een enorme instroom in het tech-ecosysteem van een zeer diverse groep, die vanuit verschillende perspectieven werkt aan technologie en algoritmes. In 2021 gaat het om 20.000 mensen, met verschillende culturele achtergronden en waaronder ook veel vrouwen en 40-plussers.
De nadruk ligt dit jaar op het consolideren, verbeteren en opschalen van bestaande initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan TekkieWorden, de gids voor mbo’ers, hbo’ers en wo’ers die willen studeren en werken in tech, en aan TechGrounds, dat zijn techhubs in kwetsbare wijken die tech-ondernemerschap en digitale vaardigheden stimuleren. TechConnect speelt daarbij de rol van incubator.

Het Boardprogramma wordt gefinancierd door Rabobank, Booking.com, CA-ICT en de Amsterdam Economic Board. De Board is een van de founding partners van het programma en zit in de TechConnect Advisory Board. De betrokkenheid van de Board bij het programma is belangrijk vanwege het netwerk, de neutrale positie en de verbindende rol van de Board.

Meer weten over het Boardprogramma TechConnect klik dan hier of en neem contact op met Viktor Bos, programma directeur TechConnect.

House of Skills

House of Skills is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Vanaf 1 april 2021 maakt House Skills als programma onderdeel uit van de Amsterdam Economic Board. Bedrijfsleven, branche-, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken nauw samen om de huidige arbeidsmarkt meer in te richten op skills. Zo werken we aan een meer op skills gerichte arbeidsmarkt waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en een Leven Lang Ontwikkelen de norm is.

Meer op skills gerichte arbeidsmarkt
De komende jaren blijft werk sterk veranderen door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals onder andere automatisering. Dat betekent dat werkenden en werkgevers daar op in moeten spelen en een leven lang ontwikkelen nog belangrijker is dan het al was.

Door de arbeidsmarkt meer op skills in te richten komen de skills van werkzoekenden die nu onzichtbaar blijven in beeld. Daarmee ontstaat een breder beeld van de werkzoekenden en kunnen al hun skills een rol spelen bij het vinden van werk. De match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan nauwkeuriger worden gemaakt. Voor werkgevers betekent dit dat het aanbod van potentieel personeel wordt vergroot.

Lees meer over het Boardprogramma House of Skills of neem contact op met Annelies Spork, programmadirecteur House of Skills.