Video: Smart Mobility in Amsterdam

Amsterdam is onverminderd populair. Vele mensen wonen, werken of bezoeken de stad en de verwachting is dat deze aantallen toenemen. De gemeente Amsterdam wil dat de stad bereikbaar blijft. Het Actieprogramma Smart Mobility werkt aan de aantrekkelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Amsterdam samen met bedrijven en kennisinstellingen.

Bekijk hier wat Smart Mobility in Amsterdam betekent:

 

De Board is één van de opdrachtgevers van het Actieprogramma Smart Mobility en werkt hierin samen met: Het Platfom Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam  en de provincies Flevoland en Noord-Holland.