Perverse prijsprikkel leidt tot onnodige vuilstort

Opinie | Jacqueline Cramer lid van de Amsterdam Economic Board

Al in de jaren ’80 is een omslag gemaakt naar verbranding en recycling van afval. Ondanks een strikt beleid om storten tot het uiterste te beperken, blijkt er weer meer afval naar de stortplaats te verdwijnen. Hoe kan dit? | Bron: fd.nl

Voor het Amsterdamse havengebied Westpoort deed de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied er samen met de Amsterdam Economic Board onderzoek naar, waarvan de resultaten tijdens een publieke bijeenkomst in december werden bediscussieerd (usi.circulareconomy). Er blijkt vooral meer afval te worden gestort dat afkomstig is uit de sector Kantoren, Winkels en Detailhandel (ruim 40.000 ton in 3 jaar, oftewel 4000 vrachtwagens). Daarnaast wordt meer restafval gestort dat door de afvalverbrander wordt uit gesorteerd omdat het minder goed brandbaar is. Dit ‘sorteer residu’ bedraagt circa 140.000 ton in 3 jaar.

Lees verder door op onderstaande link te klikken.

Perverse prijsprikkel leidt tot onnodige vuilstort