€750.000 beschikbaar voor circulaire en digitale bedrijvigheid

In de regio barst het van circulaire initiatieven en experimenten, maar het kan meer, beter en groter. De stad Amsterdam nodigt je – namens de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam – uit om mee te doen aan de competitie digitaal en circulair. Ben je een partij met creatieve, slimme en innovatieve digitale oplossingen die bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie? In totaal is er € 750.000,- aan publieke middelen beschikbaar.

Het doel van deze competitie is om de markt te stimuleren een digitale toepassing te ontwerpen waarmee de implementatie van slimme oplossingen kan worden gefaciliteerd, versneld en opgeschaald (in verschillende sectoren, startend binnen de MRA, daarna erbuiten), om zodoende producten, onderdelen, materialen en grondstoffen zowel blijvend als zo hoogwaardig mogelijk inzetbaar te krijgen.

Marktconsultatie

Om ervoor te zorgen dat door de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam gestelde eisen aansluiten op de mogelijkheden in de markt is vooraf aan de competitie eerst een marktconsultatie uitgevoerd. 48 partijen hebben schriftelijk hun input ingediend. Deelnemers aan de marktconsultatie zijn vervolgens uitgenodigd voor een bijeenkomst om meer toelichting te geven, en eventuele vragen te beantwoorden. In dit rapport is meer informatie te vinden over het tot stand komen van deze open call en de resultaten (geanonimiseerd en geaggregeerd) van de marktconsultatie.

GEWIJZIGDE PLANNING:

Documentatie

Voor meer informatie kijk hier.

Contact

Neem voor verdere vragen of opmerkingen contact op met Claire Teurlings, Challenge Lead Circulaire Economie.

Meer lezen

#slimgroengezond

Deze open call draagt bij aan een circulaire hub voor producten en diensten in de Metropoolregio Amsterdam.