Bedrijfsafvalstromen

Om de circulaire hub van producten en diensten te worden in deze regio zijn baanbrekende oplossingen nodig om op grote schaal (via digitale oplossingen) kringlopen te sluiten en hoogwaardige verwerking te stimuleren. Oplossingen voor het maken van nieuwe producten die ook geld opleveren komen niet altijd vanzelf van de grond. Daarom heeft de Amsterdam Economic Board in samenwerking met Gemeente Amsterdam vorig jaar een competitie digitale economie uitgezet voor partijen die met creatieve, slimme en innovatieve business opportunity’s komen (beste plan en business case) die bijdragen aan de concurrentiepositie voor circulaire en economische bedrijvigheid in de Metropoolregio Amsterdam. De winnaars zijn Roetz Bikes en Excess Materials Exchange.

In 2020 verkennen we de mogelijkheid voor een use case datagedreven Circulaire Economie met bedrijfsafval. We brengen de belangrijkste bedrijfsafvalstromen in de regio in kaart en selecteren prioritaire bedrijfsafvalstromen die circulair gemaakt kunnen worden door vernieuwing van hun hele productketen. Daarnaast bouwen we voort op de leringen uit de Prijsvraag Digitaal & Circulair die de CTO office van de gemeente Amsterdam samen met de Board in de markt heeft gezet.

Rol van de Board

  • Initiëren, aanjagen/mobiliseren, platform geven.
  • De Board organiseert de digitale competitie en marktconsultatie in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

Milestones 2020

  • Er is een kaart beschikbaar van de belangrijkste bedrijfsafvalstromen in de regio.

Samenwerkingspartners

Gemeente Amsterdam.

Fase

In ontwikkeling.

Neem contact op

  • Amsterdam Economic Board

    Contact

Delen