Zorginnovatie.nl

Op ZorgInnovatie.nl kan iedereen zijn innovatie delen en bijdragen aan de ontwikkeling van innovaties van anderen. Zo versnellen we samen innovaties in Life Sciences & Health.

ZorgInnovatie.nl is een open platform en community voor co-creatie van innovaties in zorg en welzijn. Iedereen kan hier ideeën delen en bijdragen aan de ontwikkeling van ideeën van anderen. Samen versnellen we innovatie in zorg en welzijn. Onze belangrijkste drivers zijn ‘Verbinden’ en ‘Versnellen’.

Rol Amsterdam Economic Board

Amsterdam Economic Board is één van de founding partners achter het platform Zorginnovatie.nl.  Samen met de  onderstaande partners ontwikkelen we een programma om innovaties te screenen, te selecteren, maar ze ook daadrwerkelijk te ondersteunen, samen met partners uit de zorgsector.

Realisatie

Vanaf  begin 2019 is het platform overgedragen aan Health-Holland