Zero-waste Zuidas

Met het ondertekenen van een overeenkomst ‘Zero Waste Zuidas’ committeren bedrijven in Zuidas zich aan een volledig circulaire, afvalloze Zuidas in 2030. De deelnemende bedrijven gaan vanaf 2020 gezamenlijk aanbesteden pér afvalstroom. Het samenbrengen van afvalstromen creëert volume, waardoor de bedrijven een flinke troef in handen hebben: zo kunnen zij afvalverwerkingsbedrijven bewegen om veel meer circulair te gaan werken. De overeenkomst Zero Waste Zuidas is een initiatief van Green Business Club Zuidas en Amsterdam Economic Board. De Board werkt aan een regionaal grondstoffentransitieprogramma waarbij samenwerking en schaal essentieel zijn voor innovatie, vernieuwing en grootschalige verandering.

Milestones 2020

  • Er is een kaart beschikbaar van de belangrijkste bedrijfsafvalstromen in de regio
  • Er heeft zichtbare opschaling plaatsgevonden en ervaringen zijn deelbaar

Meedoen?

Wil je aansluiten bij Zero-waste Zuidas, neem dan contact op met Claire Teurlings, Challenge Lead Circulaire Economie

Rol van de Board

Initiëren, aanjagen/mobiliseren

#slimgroengezond

Zero-waste Zuidas draagt bij aan de Metropoolregio Amsterdam als circulaire hub voor producten en diensten.