Versnellingsmakelaars versnellen ontwikkeling in E-health

Samen met het ministerie VWS heeft Amsterdam Economic Board een versnellingsmakelaar aangesteld die hulp geeft aan gezondheidsondernemers bij het implementeren en opschalen van innovaties.

Gezondheidsinnovaties beginnen bijna altijd veelbelovend – en opschaling is bijna altijd heel weerbarstig. Dat blijkt uit stapels rapporten, analyses, feiten en cijfers die meestal achteraf opgesteld zijn. Maar hoe kunnen we nu, in het moment, gezondheidsondernemers helpen om zinvolle innovaties sneller opgeschaald te krijgen? Dat is de vraag die de Amsterdam Economic Board, in samenwerking met het ministerie van VWS heeft aangepakt. Niet door er een rapport over te schrijven, maar door met de ondernemer mee te werken en zo te helpen barrières te overwinnen.

Deze pilot van 5 maanden heeft gelijktijdig gelopen in Utrecht en Nijmegen, en de Universiteit van Utrecht heeft de voortgang gemonitord. De voorlopige resultaten zijn positief, lees ook het blog op ons platform Zorginnovatie.nl  of  zie ook het artikel wat is verschenen in het vakblad ICT&Health.

De finale conclusies van de Universiteit Utrecht zullen hier gepubliceerd worden zo snel wij ze ontvangen hebben, net als alle berichtgeving over het vervolg van deze pilot.

Geïnteresseerd in contact met de versnellingsmakelaar of gewoon benieuwd naar het vervolg? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief of registreer je hier op onze community voor Health Innovators, daar zullen we aankondigen hoe het vervolgtraject gaat verlopen.