Manifest Tada – Duidelijk over Data

 • Verantwoorde digitale Metropool
 • De beloften van het gebruik van data en nieuwe technologieën zijn groot; onze steden worden groener en leefbaarder, de gezondheidszorg effectiever en het onderwijs toegankelijker. Maar wat gebeurt er met de beschikbare data, nu steeds meer verkeer online verloopt? Wie ontwikkelt de algoritmen en wie is er uiteindelijk verantwoordelijk?

  Waarom

  In 2017 stelde de Board samen met partners het manifest Tada op, met daarin de gedeelde waarden voor een verantwoorde digitale stad. Deze waarden helpen om gezamenlijk en individueel vorm te geven aan een digitale samenleving en leveren een belangrijke bijdrage aan de slimme Metropool van de toekomst. Zijn wij de baas over data, of zijn data de baas over ons?

  Wat

  Eind 2020 hebben Tada partners samen de rollen in het ecosysteem van Tada geïnventariseerd. In het bijzonder is gekeken naar de waarde uitwisseling tussen deze rollen. De conclusie is dat ondernemers die verantwoorde digitale alternatieven ontwikkelen, een sleutelrol hebben in de verdere ontwikkeling van Tada. Door het ondersteunen van deze ondernemers, zien de deelnemers een kans om het ecosysteem verder te mobiliseren en de ontwikkeling en gebruik van verantwoorde technologie op te schalen en te versnellen.

  Doelen 2021

  • Makkelijker toegang tot launching customers voor ondernemers die werken aan producten die voldoen aan de Tada waarden.
  • Meer overheden zetten hun inkoopkracht in om ethische data-ondernemers een kans te geven om te groeien.
  • Board en partners hebben een onderbouwd plan en aanbevelingen opgesteld voor Tada na 2021.

   

  Activiteiten 2021

  1. Met Tada-partners werken we aan initiatieven om de launching customers en ondernemers dichter bij elkaar te brengen.
  2. We doen onderzoek naar inkoopbarrières voor verantwoorde digitale diensten en producten.
  3. We vergroten de kennis om kennis bij overheden op dit gebied te verdiepen en tools te leren toepassen.
  4. We maken bovenstaande ambitie zichtbaar in interviews en blogs om daarmee nieuwe partners te verbinden aan Tada en nieuwe ideeën tot ontwikkeling te laten komen.
  5. Voor de Board formuleren we aanbevelingen voor een vervolg van Tada en begeleiding naar een van de opties.

  Uitnodiging tot samenwerking

  Wil je ook aan de slag met TADA? Neem contact op met Willem Koeman, Lead Digitale Connectiviteit.

  Nieuws

  Thumbnail van Waarom kunnen mensen en machines niet met elkaar opschieten?
  | Nieuws

  Waarom kunnen mensen en machines niet met elkaar opschieten?

  Lees artikel
  Thumbnail van State of the Region 2022: Samenwerken aan de Metropool van Morgen
  | Nieuws

  State of the Region 2022: Samenwerken aan de Metropool van Morgen

  Lees artikel
  Thumbnail van Sanquin: Utopische ambities voor bloedbank van de toekomst
  | Nieuws

  Sanquin: Utopische ambities voor bloedbank van de toekomst

  Lees artikel
  Thumbnail van Samenwerking ROM InWest en Amsterdam Economic Board bekrachtigd
  | Nieuws

  Samenwerking ROM InWest en Amsterdam Economic Board bekrachtigd

  Lees artikel