Manifest Tada – Duidelijk over Data

De beloften van nieuwe technologieën voor steden zijn groot. Voor zowel individuen als organisaties is er in een slimme stad ruimte voor groei en ontwikkeling. Maar worden steden naast slimmer ook wijzer? Profiteert iedereen evenredig van de digitale revolutie? En wat gebeurt er met de data en wie ontwikkelt de algoritmen? Gezamenlijk moeten we oplossingen vinden.

Met data kunnen we grote problemen de baas. Ze zijn een belofte voor het leven in de stad. Onderzoeken. Ontdekken. Maken. Oplossen. Data maken steden slimmer. Maar data roepen ook vragen op, ze zijn lastig, ongrijpbaar, eng. Vertrouwen in de digitale samenleving is essentieel om deze te laten groeien.

Het manifest ‘Tada – duidelijk over data’

In oktober 2017 is het manifest ‘Tada– duidelijk over data’ samen met 50 partners gelanceerd. In 2020 gaan we verder met het realiseren van de uitgangspunten. Bekijk het manifest op: tada.city.

Rol van de Board

Tada is een beweging geïnitieerd door de Board. De Board is verantwoordelijk voor het verzekeren van de financiering, het verbinden van het netwerk en de communicatie.

 

#slimgroengezond

Dit initiatief vergroot het vertrouwen in de digitale maatschappij en biedt daarmee kansen voor nieuwe digitale businessmodellen.