Urban Vitality – Stadsbewoners in beweging

Mensen worden steeds ouder, dit betekent dat we in de Metropool Amsterdam te maken krijgen met verschillende nieuwe uitdagingen. Met Urban Vitality zet de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zich in voor het welzijn en de gezondheid van stadsbewoners. Amsterdam Economic Board ondersteunt dit programma door haar kennis en netwerk te delen. Zo nemen we bijvoorbeeld plaats in de veld advies raad.

Met Urban Vitality zoekt de HvA oplossingen voor grootstedelijke, complexe uitdagingen waar professionals in Amsterdam dagelijks mee te maken hebben. De uitdagingen zijn gerelateerd aan het groeiend aantal ouderen, de grote toename van inwoners met multimorbiditeit (dit betekent dat ze meerdere aandoeningen hebben) en een nieuwe generatie die minder beweegt. Maar ook de toenemende behoefte aan mantelzorg, het grote aantal jongeren met overgewicht en bewoners met verminderd vermogen tot eigen regie op leven en gezondheid in bepaalde wijken zijn onderwerpen waar de stad mee te maken heeft.

Vijf thema’s

Urban Vitality zoekt oplossingen voor de Amsterdamse problematiek binnen vijf thema’s:

Rol van Amsterdam Economic Board

Amsterdam Economic Board ondersteunt dit programma door haar kennis en netwerk te delen. Zo nemen we bijvoorbeeld plaats in de veld advies raad, deze raad overlegt periodiek over de onderzoeksagenda van dit programma.

Samenwerkingspartners