Topsportvaardigheden vertaald naar de werkvloer

Werken aan vaardigheden uit de topsport vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. In 2015 trok de economie. Toch hadden veel jonge mbo’ers problemen met het vinden van een baan. Opleidingen beperkten zich tot het bijbrengen van kennis en kunde. Houding en gedrag blijven vaak onderbelicht. Terwijl onderzoek aantoont dat bedrijven potentiële werknemers juist niet alleen op hun diploma beoordelen.

Met het initiatief Studeren met Topmentaliteit, onderdeel van het programma ‘Werk maken van Talent’, werd de aansluiting met de arbeidsmarkt voor MBO-leerlingen verbeterd. Door houdings- en gedragsaspecten met eerste- en tweedejaars studenten te trainen, kregen ze meer besef van hun eigen houding en gedrag. Hierdoor konden ze zich later op de arbeidsmarkt beter onderscheiden. Binnen het speciaal ontwikkelde leertraject stond topsport centraal. Trainen gebeurde op de 21st Century Skills. Deze overlappen met verschillende competenties die bij topsport nodig zijn, zoals samenwerking en probleemoplossend vermogen.

Deelnemers leerden de topsportprincipes in de praktijk. Zo ervaarden ze bijvoorbeeld zelf welke vaardigheden nodig zijn om een zeiljacht te bemannen. Vervolgens zochten ze tijdens coachmomenten naar overeenkomsten in hun gedrag bij situaties op school of tijdens een stage. Leerlingen trainden een week lang op hun 21st Century Skills met diverse mensen uit het bedrijfsleven en topsporters uit de zeilwereld van Team Heiner. Hierna volgden ze een keuzedeel van zeven dagen. Ter afsluiting schreven studenten een portfolio-reflectie over zichzelf en ontvangen ze een certificaat.

Resultaten

Opleiding ontwikkeld.

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit initiatief