Topsportvaardigheden vertaald naar de werkvloer

De economie trekt aan. Toch hebben veel jonge mbo’ers problemen met vinden van een baan. Volgens Maurijn Odé, projectleider van excellentieprogramma Studeren met Topmentaliteit, ligt dat vooral aan de opleidingen: die beperken zich tot het bijbrengen van kennis en kunde. “Houding en gedrag blijven vaak onderbelicht. Terwijl onderzoek aantoont dat bedrijven potentiële werknemers juist niet alleen op hun diploma beoordelen,” stelt Odé.

Houding en gedrag verbeteren

Met Studeren met Topmentaliteit wil Maurijn Odé de aansluiting met de arbeidsmarkt voor MBO-leerlingen verbeteren. “Door houdings- en gedragsaspecten met eerste- en tweedejaars studenten te trainen, krijgen ze meer besef van hun eigen houding en gedrag. Hierdoor kunnen ze zich later op de arbeidsmarkt beter onderscheiden.” Binnen het speciaal ontwikkelde leertraject staat topsport centraal. “We trainen op zeven vaardigheden, die binnen het onderwijs bekend staan als de 21st Century Skills. Deze overlappen met verschillende competenties die bij topsport nodig zijn, zoals samenwerking en probleemoplossend vermogen.”

Leren door te doen

Deelnemers leren de topsportprincipes in de praktijk. Zo ervaren ze bijvoorbeeld zelf welke vaardigheden nodig zijn om een zeiljacht te bemannen. Vervolgens zoeken ze tijdens coachmomenten naar overeenkomsten in hun gedrag bij situaties op school of tijdens een stage. “We trainen de leerlingen een week lang op hun 21st Century Skills met diverse mensen uit het bedrijfsleven en topsporters uit de zeilwereld van Team Heiner. Hierna volgen ze een keuzedeel van zeven dagen. Ter afsluiting schrijven studenten een portfolio-reflectie over zichzelf en ontvangen ze een certificaat.”

Fase

Gerealiseerd.

Studeren met Topmentaliteit

Onderdeel van: Werk maken van Talent Uitvoerder: ROCvF Projectleider: Maurijn Odé Meer informatie:Facebookpagina Partners: o.a. Team Heiner

Neem contact op

  • Viktor Bos

    Programmadirecteur

    TechConnect

Delen