TITTAN: Netwerk voor technologie, innovatie en gezond ouder worden

Europese regionale gezondheidszorgsystemen houden nog onvoldoende rekening met de vergrijzinging, en behoeven qua kwaliteit en prestatie aanpassing ten bate van actief en gezond ouder worden. Het project TITTAN (Technology, Innovation and Translation in Ageing Network) wil het regionaal innovatiebeleid verbeteren door tussen 7 Europese regio’s good practices uit te wisselen.

En op basis daarvan lokaal maatregelen te implementeren die ten goede komen aan het ontwikkelen, de adoptie en het gebruik van innovatieve (technologische) oplossingen. Uitwisseling geschiedt rond drie thema’s:

  1. innovatief inkopen;
  2. innovatie ecosystemen ontwikkelt door samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen, ten bate van technology transfer en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;
  3. de bewustwording en het betrekken van ouderen bij de ontwikkeling van gezondheid- en welzijnsproducten en -diensten.

Partnerregio’s

Partnerregio’s in dit Interreg Europe project zijn Galicia, Baskenland, Schotland, Lombardije, Saksen, Neder-Silezië in Polen en de Metropoolregio Amsterdam. De Gemeente Almere trekt het project binnen de regio Amsterdam. Stakeholders zijn onder andere de GGD Amsterdam, de GezondheidFabriek en Amsterdam Economic Board. De partners wisselen de eerste twee jaar kennis uit (2016-2017) via workshops en werkbezoeken op elk van de thema’s. Daarna schrijft elke regio/ stad een actieplan voor nieuw eHealth beleid en voert dit uit (2018-2019).

Rol van Amsterdam Economic Board

Amsterdam Economic Board heeft meegeschreven met de aanvraag voor dit project. De Gemeente Almere trekt het project binnen de Metropoolregio. We delen ook onze ervaringen met de partners, bijvoorbeeld over hoe wij ecosystemen bouwen. Je kunt hier een presentatie terugzien die wij hebben gehouden tijdens een bijeenkomst.

Meer informatie

Op de website van TITTAN staat meer informatie over dit project.