Technisch Profiel Regionale Arbeidsmarkt

Hoe stimuleer je jonge VMBO’ers om voor (passend) techniekonderwijs te kiezen? En hoe verbeter je de aansluiting tussen technische MBO-opleidingen en werkgevers? Het initiatief Technisch Profiel Regionale Arbeidsmarkt tackelt drie maatschappelijke thema’s in één klap – een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, meer technisch geschoolde arbeidskrachten en het terugdringen van jeugdwerkloosheid.

Doel van dit initiatief was het promoten van technische praktijkopleidingsmogelijkheden, het opzetten van praktijktrainingen voor jongeren voor de bouw- en infrasector, de installatie- en elektrotechniek, de metaaltechniek, de procestechniek en IC, zodat ze de werksituatie leren kennen en hun weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt.

De landelijke stimuleringsmaatregel, die wordt uitgevoerd door partijen die zijn verenigd in de stichting Talent voor Techniek, is onderverdeeld in drie hoofdlijnen. De nadruk ligt op de doorstroom van VMBO naar MBO. De schoolverlaters van het VMBO worden opgevangen in een techniekopleiding op MBO-niveau. In het eerste traject volgen deelnemers een vijfdaagse beroepenoriëntatie. Het tweede onderdeel is een opleiding met baangarantie. De derde tak bestaat uit een technisch praktijkpracticum: een werkplaats waar leerlingen uit het relatief theoretische BOL-onderwijs (Beroeps Opleidende Leerweg) praktische vaardigheden kunnen oefenen die ze bij een bedrijf kunnen toepassen. Werkgevers wijzen jongeren met BOL-kwalificatie namelijk vaak af omdat ze vinden dat ze te weinig praktijkervaring hebben.

Resultaten

  • 600 jonge vmbo’ers vonden een passende techniekopleiding na hun praktijkassessment
  • 1100 betaalde stages gevonden voor leerlingen

Amsterdam Economic Board heeft deze resultaten behaald in samenwerking met ruim dertig VMBO-scholen.