Technisch Profiel Regionale Arbeidsmarkt: De geavanceerde verleidingsmethodes van de technische sector

 • Gerealiseerd
 • Talent voor de Toekomst
 • Plat gezegd tackelt Technisch Profiel Regionale Arbeidsmarkt drie maatschappelijke thema’s in één klap – een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, meer technisch geschoolde arbeidskrachten en het terugdringen van jeugdwerkloosheid. Projectleider Theo den Blanken (IWNH) over de werkwijze: “We promoten technische praktijkopleidingsmogelijkheden en zetten praktijktrainingen op voor jongeren voor de bouw- en infrasector, de installatie- en elektrotechniek, de metaaltechniek, de procestechniek en IC, zodat ze de werksituatie leren kennen en hun weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt.”

  Beroepenoriëntatie en stageplaatsen

  De maatregel, die wordt uitgevoerd door partijen die zijn verenigd in de stichting Talent voor Techniek, is onderverdeeld in drie hoofdlijnen. “De nadruk ligt op de doorstroom van VMBO naar MBO. We willen de schoolverlaters van het VMBO opvangen in een techniekopleiding op MBO-niveau. Het eerste traject, waarbij deelnemers een vijfdaagse beroepenoriëntatie volgen, blijkt erg succesvol: tot nu toe vonden 600 jonge vmbo’ers een passende techniekopleiding na hun praktijkassessment.”

  Opleiding met baangarantie

  Ook het tweede onderdeel, een opleiding met baangarantie, verloopt voorspoedig. Al moest Den Blanken hiervoor wel eerst speciale ‘leer-werkmakelaars’ aanstellen. “In het begin moesten we echt knokken voor elke stageplek. Dankzij de bemiddeling van deze leer-werkmakelaars hebben we inmiddels maar liefst 1100 betaalde stages gevonden voor onze leerlingen.”

  Techniekwerkplaats

  De derde tak bestaat uit een technisch praktijkpracticum: een werkplaats waar leerlingen uit het relatief theoretische BOL-onderwijs (Beroeps Opleidende Leerweg) praktische vaardigheden kunnen oefenen die ze bij een bedrijf kunnen toepassen. “Werkgevers wijzen jongeren met BOL-kwalificatie namelijk vaak af omdat ze vinden dat ze te weinig praktijkervaring hebben.” Dit onderdeel blijft helaas wat achter op schema. “Het past vaak niet in de roosters van de scholen. Bovendien ontbreekt het veel leerlingen nog aan motivatie.”

  Rooskleurige toekomst

  Inmiddels hebben ruim dertig VMBO-scholen zich aangesloten bij Technisch Profiel Regionale Arbeidsmarkt. “We hebben dit jaar een record-instroom gerealiseerd.” Voor Den Blanken is het project nu al geslaagd. “Zeker als je kijkt naar de beroepenoriëntatie en de acquisitie die we gedaan hebben op scholen om te werven. Na afloop van de subsidieperiode, in maart 2017, gaan we er dan ook absoluut zelfstandig mee door.”

  Technisch Profiel Regionale Arbeidsmarkt

  Onderdeel van Werk maken van Talent
  Uitvoerder: stichting Talent voor Techniek
  Projectleider: Theo den Blanken
  Partners: ruim dertig VMBO-scholen

  Fase

  Gerealiseerd.

  Nieuws

  Thumbnail van House of Skills verder als programma Board
  | Nieuws

  House of Skills verder als programma Board

  Lees artikel
  Thumbnail van Melkweg gaat medewerkers helpen oriënteren en omscholen naar IT-sector
  | Nieuws

  Melkweg gaat medewerkers helpen oriënteren en omscholen naar IT-sector

  Lees artikel
  Thumbnail van Interxion start samenwerking met IT en tech-studiegids TekkieWorden.nl
  | Nieuws

  Interxion start samenwerking met IT en tech-studiegids TekkieWorden.nl

  Lees artikel
  Thumbnail van Board Talk: ‘Alleen een beetje afremmen gaat onze problemen niet oplossen’
  | Nieuws

  Board Talk: ‘Alleen een beetje afremmen gaat onze problemen niet oplossen’

  Lees artikel