Sarphati Amsterdam

Hoofddoel van Sarphati Amsterdam is het bevorderen van een gezonde leefstijl en optimale leefomstandigheden om overgewicht en obesitas bij de Amsterdamse jeugd te voorkomen. Hiermee wordt een basis gelegd voor de preventie én bestrijding van leefstijlgerelateerde aandoeningen op lange termijn.

Resultaat

Sarphati Amsterdam werkt samen met de gemeente Amsterdam (GGD) en de Amsterdamse kennisinstellingen (UvA, AMC, VU, VUMC, HvA) om leefstijlgerelateerde aandoeningen aan te pakken. In multidisciplinaire teams wordt gewerkt aan oplossingen op het terrein van preventie en zorg door praktijk, onderzoek, beleid met elkaar te verbinden. Sommige onderzoeksprojecten worden (deels) gefinancierd door private partijen. Deze unieke samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven is ontwikkeld samen met de Amsterdam Economic Board. De Board heeft actief meegewerkt aan de oprichting van Sarphati die in 8 maart 2018 officieel gestart is.

Sarphati Cohort

De kern van Sarphati Amsterdam wordt gevormd door een grote cohortstudie, het Sarphati Cohort. Binnen een cohortstudie worden individuen gedurende een bepaalde periode gevolgd en na verloop van tijd onderling vergeleken op eigenschappen, gedragingen en ontwikkelde aandoeningen. Dit soort onderzoek biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in oorzaken van bepaalde aandoeningen. Binnen het Sarphati Cohort zijn de individuen die worden gevolgd, kinderen van 0 tot 18 jaar die in Amsterdam in zorg zijn bij Jeugdgezondheidszorg (JGZ).  www.sarphati.amsterdam Foto: Ed Youdon via Flickr

Neem contact op

  • Gerty Holla | Amsterdam Economic Board

    Gerty Holla

    Lead Gezondheid

    Amsterdam Economic Board

Delen