Play to Work

Werkgevers die jonge mbo’ers met specifieke gedragskenmerken zoeken kunnen binnenkort terecht op een nieuw arbeidsbemiddelingsplatform: PlayToWork. Dit innovatieve wervings-, selectie en assessmentplatform creëert persoonlijkheidsprofielen van werkzoekenden met behulp van ‘serious gaming’.

Sommige ideeën klinken zo overtuigend, dat het een wonder lijkt dat ze nog niet bestaan. Dit geldt ook voor het project PlaytoWork. Met als slogan ‘Je bent meer dan je diploma’, speelt het gamified platform ingenieus in op de toenemende behoefte bij bedrijven aan mbo’ers met specifieke competenties.

Het vooruitstrevende aan PlaytoWork is dat het ‘serious gaming’ inzet om de persoonlijkheidskenmerken van een kandidaat te definiëren: spelletjes die niet bedoeld zijn voor de fun, maar om inzicht te krijgen in het karakter en de mentaliteit van de speler.” Het ‘mobile only’ platform – alleen voor mobiele telefoons ­– maakt hiervoor gebruik van hoogwaardige assessmenttechnologie, die het verwerkt in slimme, aaneengesloten reeksen van spelletjes. Innovatieve dataprogramma’s meten, modificeren en analyseren de gegevens van de gamers.

Na afronding van het spelletjestraject ontvangt elke speler een gedragsprofiel, inclusief indicatie hoe dat matcht op de arbeidsmarkt. Of ze hun profiel publiceren, beslissen ze zelf. PlaytoWork voorziet hiermee in een laagdrempelig, voor studenten/werkvinders kosteloos alternatief voor dure psychologische assessments: een meerwaarde voor zowel de werkzoekenden als de werkgevers. Met het assessmentrapport kunnen de mbo’ers beter bepalen welk soort werk ze willen zoeken. Het aantrekkelijke voor werkgevers is, dat ze nauwkeurig kunnen matchen op persoonlijkheidskenmerken van kandidaten zonder te hoeven investeren in kostbare profieltoetsen van externe bureaus.

Resultaten

Amsterdam Economic Board heeft met partners een platform ontwikkeld dat mbo’ers gericht koppelt aan werkgevers.