Vakschool Technische installaties

De roep vanuit bedrijven in de Metropool Amsterdam om meer én beter geschoold installatietechnisch personeel is groot. Want het huidige opleidingsniveau sluit onvoldoende aan op de eisen en wensen van bedrijven. De Vakschool Technische installaties (VTi) biedt een onconventionele oplossing voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Met de Vakschool Technische installaties is een samenwerking gestart tussen beroepsonderwijs (vmbo en mbo), bedrijfsleven, overheid en brancheverenigingen. Samen werken zij aan goede opleiding van de technische professional van de toekomst. Hiervoor promoten zij het installatievak onder jongeren & zij-instromers en leiden zij Hybride Vakdocenten op om hun kennis te delen.

Het vernieuwende aan deze opzet was om met de bestaande elementen voor een betere aansluiting te zorgen, doordat de partijen continu met elkaar in gesprek blijven over verbetering en vernieuwing.

De maatregel die VTi uitvoerde binnen Werk maken van Talent, een programma van Amsterdam Economic Board, omvat drie categorieën. Het samenwerkingsverband organiseert introductiecursussen voor het vmbo en mbo, om de interesse voor de installatietechniek onder jongeren te stimuleren en instroom in de sector te bevorderen. Daarnaast ontwikkelt VTi speciale ‘skills-cursussen’ voor mbo’ers. Hierbij worden bestaande schoolvakken gekoppeld aan praktijkvoorbeelden, zoals het omgaan met een orderportefeuille. Derde onderdeel is het aanbieden van 24 scholingsdagen aan werkzoekenden die willen instromen in technische functies.

Resultaten

Verbinden van 16 partners (werkgevers, roc’s en mbo’s) voor een duurzame samenwerking.