Duurzaam contact stimuleren tussen techniekonderwijs en bedrijven

“VTi wil de haarlemmerolie zijn tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de gebruikers,” vertelt Bart Bouwmeester. Hij is projectdirecteur van Vakschool Technische Installaties: een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) en het bedrijfsleven, die het werken en leren in de installatietechniek gaat verduurzamen.

Duurzaam contact techniekonderwijs en werkvloer

“Met VTi beginnen we beslist geen nieuwe school. Het vernieuwende aan onze opzet is dat we met de bestaande elementen voor een betere aansluiting zorgen. De technieksector is zeer dynamisch. We willen daarom dat de partijen continu met elkaar in gesprek blijven over verbetering en vernieuwing.”

Instroom technieksector stimuleren

De maatregel die VTi uitvoert binnen het programma Werk maken van Talent omvat drie categorieën. Het samenwerkingsverband organiseert introductiecursussen voor het vmbo en mbo, om de interesse voor de installatietechniek onder jongeren te stimuleren en instroom in de sector te bevorderen. Daarnaast ontwikkelt VTi speciale ‘skillcursussen’ voor mbo’ers. Hierbij worden bestaande schoolvakken gekoppeld aan praktijkvoorbeelden, zoals het omgaan met een orderportefeuille. Derde onderdeel is het aanbieden van 24 scholingsdagen aan werkzoekenden die willen instromen in technische functies.

Fase

Gerealiseerd

Vakschool Technische Installaties (VTi)

Onderdeel van Werk maken van Talent
Uitvoerder: Vakschool Technische Installaties Amsterdam
Projectdirecteur: Bart Bouwmeester
Partners: 16 partners
Foto: Wrenches door Julia Manzerova via Flickr

Neem contact op

  • Viktor Bos

    Programmadirecteur

    TechConnect

Delen