Human Capital Agenda

Amsterdam Economic Board heeft van 2014 t/m 2018 het regioplan ‘Werk maken van talent’ uitgerold. Met als doel: het beschikbare talent in de Metropool Amsterdam optimaal te benutten. 

Voldoende en goed-opgeleide mensen op het juiste moment op de arbeidsmarkt krijgen, moet leiden tot een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De Metropool Amsterdam heeft te kampen met de gevolgen van de financiële en economische crisis. De werkloosheid stijgt en er komen met name jongeren steeds moeilijker aan betaald werk. Voor ouderen wordt behoud van werk en employability meer en meer een opgave en verloopt het opnieuw toetreden tot de arbeidsmarkt moeizaam.

In 2018 is het regioplan Werk maken van Talent succesvol afgerond en is het plan voor de tweede fase gemaakt. 2019 stond in het teken van het uitvoeren van deze opdracht vanuit onze organisatie aan de stuurgroep Human Capital en is vooral gericht op het opstellen van Human Capital Agenda’s rond de andere vijf grootstedelijke uitdagingen waar Amsterdam Economic Board zich op richtte: Mobiliteit, Circulaire Economie, Gezondheid, Energie en Digitale Connectiviteit. Belangrijkste thema’s hierin zijn technologische ontwikkelingen, leven lang ontwikkelen en inclusiviteit.

In 2018 is Amsterdam Economic Board het IT-talentprogramma TechConnect gestart met de ambitie om in vier jaar tijd minstens 50.000 mensen uit ondervertegenwoordigde groepen te activeren naar studies en banen in IT. Door de versnippering van talent initiatieven op het gebied van omscholing, zij-instroom, doorstroom en inclusiviteit en inclusie wordt het initiatief TOMAS gestart.

Resultaten

  • In 2019 komen 10 onderwijsinstellingen tot een Manifest Circulair Onderwijs waarin circulaire ambities worden onderstreept en bekrachtigd in hun eigen uitgewerkte plannen. Dit ter bevordering van samenwerking en een toekomstgericht curriculum
  • Verkenning naar mogelijkheden ontwikkeling businesscase en aansluitend realisatie van een Innovatielab voor Mobiliteit voor de Metropool Amsterdam in samenwerking met o.a. het ROC van Amsterdam. Het Innovatielab Mobiliteit stimuleert jongeren om te kiezen voor het snijvlak technologie-mobiliteit en draagt daarmee bij aan meer mogelijkheden voor emissie-vrije stadslogistiek
  • Samenwerking van minimaal 5 partijen die gezamenlijk de businesscase mogelijk maken en/of bijdragen aan de exploitatie en (onderwijs)programmering van het Innovatielab Mobiliteit
  • De uitdagingen Digitale Connectiviteit en Talent voor de Toekomst werken samen aan de ontwikkeling en uitvoering van ons programma TechConnect.

Rol van Amsterdam Economic Board

Initiëren, mobiliseren, aanjagen, platform bieden.

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit initiatief