Human Capital Agenda

 • Gerealiseerd
 • Talent voor de Toekomst
 • In 2018 is het regioplan Werk maken van Talent succesvol afgerond en is het plan voor de tweede fase gemaakt. 2019 staat in het teken van het uitvoeren van deze opdracht vanuit de Board aan de stuurgroep Human Capital en is vooral gericht op het opstellen van Human Capital Agenda’s rond de andere vijf grootstedelijke uitdagingen waar de Board zich op richt: Mobiliteit, Circulaire Economie, Gezondheid, Energie en Digitale Connectiviteit. Belangrijkste thema’s hierin zijn technologische ontwikkelingen, leven lang ontwikkelen en inclusiviteit.

  Human Capital Agenda Circulaire Economie

  In 2019 komen de koplopers uit het onderwijs tot een manifest waarin circulaire ambities worden onderstreept en bekrachtigd, dit ter bevordering van samenwerking en een toekomstgericht curriculum.

  Milestones 2019-2025

  * In 2019 hebben minstens 10 onderwijsinstellingen het manifest ondertekend met elk hun eigen uitgewerkte plannen.

  • In 2020 hebben alle onderwijsinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam het Manifest Circulair & Onderwijs ondertekend
  • In 2025 is circulariteit stevig verankerd in het onderwijssysteem (i curriculum en competentie ontwikkeling) in de Metropoolregio Amsterdam, en de rest van Nederland

  Rol Board: Initiëren, mobiliseren, aanjagen, platform bieden.

  Human Capital Agenda: Innovatielab Mobiliteit

  Doelstelling is om een toekomstgerichte en adaptieve arbeidsmarkt binnen mobiliteit te realiseren.

  Milestones 2019

  • Verkenning naar mogelijkheden ontwikkeling businesscase en aansluitend realisatie van een Innovatielab voor Mobiliteit voor de MRA in samenwerking met o.a. het ROC van Amsterdam. Het Innovatielab Mobiliteit stimuleert jongeren om te kiezen voor het snijvlak technologie-mobiliteit en draagt daarmee bij aan meer mogelijkheden voor emissie-vrije stadslogistiek.
  • Samenwerking van minimaal 5 partijen die gezamenlijk de businesscase mogelijk maken en/of bijdragen aan de exploitatie en (onderwijs)programmering van het Innovatielab Mobiliteit. 

  Rol Board: mede initiator,  faciliteren proces, vinden van financiering, verbinder. 

  Human Capital Agenda: Digitale Connectiviteit

  De uitdagingen Digitale Connectiviteit en Talent voor de Toekomst werken samen aan de ontwikkeling en uitvoering van het TechConnect programma.

  Rol van de Board

  • Opstellen en uitvoeren Human Capital agenda voorde uitdagingen Circulaire Economie, Mobiliteit en Digitale Connectiviteit.

  Fase

  In ontwikkeling.

  Nieuws

  Thumbnail van Dominique Hermans: ‘Investeer in talent, ook als ze vertrekken’
  | Nieuws

  Dominique Hermans: ‘Investeer in talent, ook als ze vertrekken’

  Lees artikel
  Thumbnail van Utrecht zet in op IT-banen met opening TechGrounds Overvecht
  | Nieuws

  Utrecht zet in op IT-banen met opening TechGrounds Overvecht

  Lees artikel
  Thumbnail van Marilene Streefland: ‘We hebben echte mbo-vakmensen nodig’
  | Nieuws

  Marilene Streefland: ‘We hebben echte mbo-vakmensen nodig’

  Lees artikel
  Thumbnail van Mogelijkheden voor talentontwikkeling zoeken, vinden of verbinden?
  | Nieuws

  Mogelijkheden voor talentontwikkeling zoeken, vinden of verbinden?

  Lees artikel