House of Logistics

Snelle technologische ontwikkelingen stellen logistieke bedrijven voor nieuwe uitdagingen. De vraag naar gespecialiseerde werknemers groeit. House of Logistics wil een duurzame leercultuur creëren, gericht op de logistieke vakman van de toekomst.

House of Logistics is een samenwerkingsverband geweest van bedrijven en ROC’s dat draait om hoe we de huidige logistieke vakman meekrijgen naar de toekomst. Het was een project binnen het regioplan ‘Werk maken van talent’. Het is belangrijk dat de vakmensen in deze sector beseffen dat de logistieke wereld in hoog tempo verandert en ze dus moeten omschakelen naar een continu leerproces.

Drie activiteiten droegen bij aan de ambitie om het logistiek vakmanschap in de regio te ontwikkelen en sterker te positioneren. Ten eerste het inventariseren van de opleidingsbehoefte bij logistieke bedrijven en de competenties van de ‘Logistieke Vakman van de Toekomst’ in kaart brengen. Tweede project was het uitvoeren van een mobiliteitsscan onder 60 werknemers. Tot slotte het ontwikkelen, op basis van alle output, op maat gemaakte opleidingstrajecten die aansluiten op het arbeidsprofiel van de toekomst.

Resultaten

Inventarisatie opleidingsbehoeften, mobiliteitsscan en opleidingstrajecten op maat