House of Hospitality

De bezoekersstromen in de Metropool Amsterdam groeien explosief. De vraag is: wie verwelkomen al deze mensen? Er is een dringend tekort aan nieuwe en goede hospitality medewerkers. House of Hospitality ontwikkelt diverse kansrijke initiatieven om de instroom en de kwaliteit van de sector te verhogen.

House of Hospitality was een publiek private samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en overheid en verenigt partijen uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, branches waarin hospitality en serviceverlening een rol spelen en de overheid. Het organiseerde projecten voor zowel het bij- en herscholen van bestaande werknemers, als het vergroten van de instroom van jongeren in hospitality-opleidingen.

Er werd gewerkt met drie pijlers: onderwijs, innovatie en een platform. Hierbinnen worden onder  meer nieuwe onderwijsvormen, zoals het verplaatsen van klassikale lessen naar de werkvloer, een ‘innovatielab’ en een on- en offline omgeving voor hospitality medewerkers. Er was een grote behoefte aan nieuwe mensen en die echt voor het hospitality-vak kiezen. Het was een uitdaging om het werk aantrekkelijk te maken en om te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek terecht kwamen.

Resultaten

Ontwikkeling innovatielab

Rol Amsterdam Economic Board

Initiëren, verbinden

Samenwerkingspartners

o.a. The College Hotel, Booking.com, OLVG en vele anderen.

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit initiatief