Health Impact Bonds

Preventie financieren is om allerlei redenen moeilijk – het is moeilijk besparingen en effect duidelijk te maken, vaak is er onenigheid over wie het zou moeten betalen, en budget toewijzen aan preventie vinden veel organisaties moeilijk. Dit terwijl er voor steeds meer preventieve interventies wetenschappelijk bewijs van effectiviteit en kosteneffectiviteit is.

Een Health Impact Bond (HIB) is een alternatieve financieringsvorm die kan helpen om preventie te bekostigen. Een derde partij financiert in eerste instantie en draagt het risico van de implementatie van de preventieve maatregel. Met overheden en/of verzekeraars worden afspraken gemaakt over de uiteindelijke terugbetaling. Die gebeurt achteraf, risicoloos en op basis van kosteneffectiviteit.

In een filmpje van Vilans wordt een HIB valpreventie helder uitgelegd:

Rol van de Board

HIBs zijn een nieuwe manier van financieren. Er is nog geen ‘evidence-based’ HIB ervaring. Daarom heeft de Board een brede verkenning ingezet onder verschillende financiers, uitvoerders, begeleidende partijen, regionale en nationale overheden, verzekeraars en kennisinstellingen om draagvlak te creëren voor deze innovatieve manier van financieren. De Board brengt deze belanghebbenden bij elkaar en begeleidt het initiële proces van coalitievorming.