Hartelijk welkom in de Metropoolregio Amsterdam

De bezoekersstromen in de Metropoolregio Amsterdam groeien explosief. De vraag is: wie verwelkomen al deze mensen? Er is een dringend tekort aan nieuwe en goede hospitality medewerkers. House of Hospitality ontwikkelt diverse kansrijke initiatieven om de instroom en de kwaliteit van de sector te verhogen.

House of Hospitality is een publiek private samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en overheid en verenigt partijen uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, branches waarin hospitality en serviceverlening een rol spelen en de overheid. Het organiseert projecten rond zowel het bij- en herscholen van bestaande werknemers, als het vergroten van de instroom van jongeren in hospitality-opleidingen. Er is werk aan de winkel – de komende jaren stijgt de bezoekersstroom in de Metropoolregio Amsterdam naar een astronomische 30 miljoen gasten op jaarbasis.

Drie pijlers

“We werken met drie pijlers: onderwijs, innovatie en een platform,” zegt projectleider en medeaanjager Lariesa Bierenbroodspot (gemeente Amsterdam). “Hierbinnen ontwikkelen we onder meer nieuwe onderwijsvormen, zoals het verplaatsen van klassikale lessen naar de werkvloer, een testomgeving die we het ‘innovatielab’ noemen en een on- en offline omgeving voor hospitality medewerkers. Er is een grote behoefte aan nieuwe mensen die echt voor het hospitalityvak kiezen. Het is een uitdaging om het werk aantrekkelijk te maken en om te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek terecht komen. ”

Meerwaarde House of Hospitality

House of Hospitality telt inmiddels vele partners. Het enthousiasme en de expertise die mensen in het project steken zijn overweldigend, aldus Bierenbroodspot. “We zien nu al dat het heel goed werkt, ook al lopen sommige trajecten pas sinds kort. Partijen staan in de rij om mee te doen. Hieruit blijkt dat het echt de juiste tijd is voor dit initiatief. Daarom roep ik bij deze iedereen die wil instappen op: meld je aan!”

Fase

Gerealiseerd

House of Hospitality

Onderdeel van Werk maken van Talent Projectleider: Lariesa Bierenbroodspot Meer informatie: www.houseofhospitality.amsterdam Partners: o.a. The College Hotel, Booking.com, OLVG en vele andere