Opleidingsvouchers voor kwetsbare zzp’ers

De regionale arbeidsmarkt telt steeds meer zzp’ers, zelfstandigen zonder personeel. Ze zijn relatief kwetsbaar. Als zelfstandige dien je immers, afgezien van vakbekwaamheid, ook te beschikken over ondernemersvaardigheden – en daar ontbreekt het nog wel eens aan.

Experiment ZZP Opleidingsvoucher heeft ondernemers met een klein inkomen de kans geboden hun zelfredzaamheid te vergroten. In samenwerking met de Gemeente Amsterdam is aan honderd zzp’ers een om- en bijscholingsvoucher aan van duizend euro aangeboden. Hiermee hebben ze hun onderwijsbehoefte, deels of geheel, kunnen bekostigen. De ondernemers mochten zelf kiezen aan welke scholing ze hun voucher wilden besteden, zolang het een erkende opleiding was. Experiment zzp-opleidingsvoucher is een project binnen het regioplan ‘Werk maken van talent’ met als doel talenten op te leiden of om te scholen voor banen in kansrijke sectoren.

Resultaten

Alle 100 vouchers van 1000,- euro verdeeld