CO2 als bouwstof voor de circulaire economie

Wist je dat CO2 wordt hergebruikt in bijvoorbeeld matrassen, bouwblokken en voedsel? In Nederland gebeurt dat al op grote schaal. Een collectief van partners wil deze ontwikkeling in Nederland verder versnellen met een slim netwerk: het CO2 Smart Grid.

Doelstelling is om in 2030 acht miljoen ton CO2 te hergebruiken. Belangrijke focus is het creëren van draagvlak voor het politiek gevoelige onderwerp CO2, door het gezamenlijk met het Rijk bouwen aan een business case voor de uitrol van het CO2 Smart Grid.

Tijdens de Nationale Klimaattop in 2016 tekenden het bedrijfsleven en het Rijk een intentieverklaring voor samenwerking. Er is actief gelobbyd voor agendering van CO2 -hergebruik in de verkiezingsperiode en verankering in het regeerakkoord. Daarnaast hebben de partners gezamenlijk geïnvesteerd in een haalbaarheidsonderzoek om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden, beperkingen, kansen en risico’s van het afvangen, hergebruiken, opslaan en transporteren van CO2.

Opslag, afvang en hergebruik van CO2

Het CO2 Smart Grid draagt bij aan het voorkomen van CO2-uitstoot in de atmosfeer en het bouwen van een nieuwe waardeketen rondom CO2. Jaarlijks kan – volgens het Regeerakkoord – tot maar liefst 20 Megaton CO2-emissies worden bespaard door het afvangen van CO2 uit fabriekspijpen en het vervolgens opslaan of gebruiken ervan. In vaktaal wordt dat CCS (in het geval van opslag) of CCU (carbon, capture, usage in het geval van gebruik) genoemd.

Wat is het CO2 Smart Grid?

Het einddoel is een slim netwerk van producenten, afnemers en buffers. Wij noemen dat het CO2 Smart Grid. Voordelen zijn het reduceren van aardgasgebruik op de korte termijn, tot CO2 als grondstof in de circulaire economie op de langere termijn. En het begin ligt er al; een leiding tussen onze twee grootste havens distribueert al op grote schaal CO2 dat wordt gebruikt als meststof in kassen. En er kan nog zoveel meer!

Vraag naar hergebruik van CO2

Een studie – uitgevoerd door Ecofys in opdracht van de partners van het CO2 Smart Grid – laat nadrukkelijk zien dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de mogelijkheden van het CO2 Smart Grid verder te onderzoeken. Dat blijkt zowel uit de verwachte vraag naar te hergebruiken CO2 (tot 2 miljoen ton per jaar, voornamelijk vanuit de glastuinbouw/chemie) in de komende jaren als de unieke positie van een dergelijk ‘grid’ in de wereld. West-Nederland als dé wereldwijde R&D-hub en ‘living lab’ voor het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2 wordt hierdoor versterkt en brengt een enorme impuls aan werkgelegenheid, technologische ontwikkelingen en export potentieel.

Rol Amsterdam Economic Board

Verkennen/onderzoeken, initiëren, aanjagen/mobiliseren, platform geven, uitvoeren.

Behalve op een vermindering van de uitstoot van CO2 zet de Metropool Amsterdam ook in op afvang, buffering en hergebruik van (zuivere) CO2: Carbon Capture, Storage Utilisation (CCSU). Onze organisatie speelde daarbij een rol via ondersteuning van de Metropool Amsterdam coalitie ten aanzien van CCSU. Samen met Tata Steel IJmuiden, Akzo Nobel, Afval Energie Bedrijf Amsterdam, OCAP (via CO2 Smart Grid), ORAM e.a. In 2030 moet ten minste 8 miljoen ton CO2 per jaar worden hergebruikt (5% van de totale huidige uitstoot).

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit initiatief