Circulair Onderwijs

Voor de transitie naar een circulaire economie is het inbedden cruciaal van de hiervoor benodigde kennis en competenties in het onderwijs.

In 2019 zijn koplopers uit het onderwijs en circulaire bedrijven tot een Manifest gekomen, waarin circulaire ambities werden onderstreept en bekrachtigd. Dit ter bevordering van de samenwerking en een toekomstgericht curriculum. Samen met 26 partijen (waaronder UvA, VU, ROC’s en de verschillende besturen van zowel primair als voortgezet onderwijs) heeft Amsterdam Economic Board het manifest ontwikkeld en ondertekend. Met alle betrokken partijen is een platform voor circulair onderwijs ontwikkeld voor het verbinden van het bedrijfsleven en onderwijs.

Met experts en koplopers is verkend welke skills en competenties nu echt verwacht worden binnen de circulaire transitie. Hoewel we steeds beter begrijpen hoe een werkelijke circulaire economie eruit gaat zien en wat de transitie nodig heeft, is het lastig om een volledig beeld te hebben van hoe zich dit vertaalt naar skills en competenties.

Resultaten

  • Ondertekening Manifest Circulair Onderwijs door 26 partijen in de Metropool Amsterdam ter bevordering van samenwerking en een toekomstgericht curriculum;
  • Platform ontwikkeld voor circulair onderwijs met als doel om bedrijfsleven en onderwijs te verbinden.

Rol van Amsterdam Economic Board

Initiëren, mobiliseren, aanjagen, platform bieden.

Lees meer

De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam is al aan de slag met circulariteit on het onderwijs. Lees het artikel ‘Van la tot lamp’.