Biobased Connections

Door het efficiënt en effectief verbinden van de juiste private en publieke partijen in de metropoolregio Amsterdam, versterkt het project Biobased Connections het kansrijke biobased cluster. Door het leggen van connections tussen relevante partijen ontstaat synergie: kruisbestuivingen en versnelde innovatieontwikkeling. Dankzij Biobased Connections zullen diverse innovatieve projecten worden uitgevoerd. Tegelijkertijd zorgt het project ervoor dat er een ecosysteem wordt ontwikkeld waarin bedrijven, overheden en andere belanghebbenden elkaar kunnen vinden. Binnen dit ecosysteem ontstaat een klimaat waarin de bundeling van kennis leidt tot nieuwe innovaties. Biobased Connections streeft naar een gesloten grondstofkringloop. Dit betekent onder meer dat ook voor afval- en restproducten gezocht wordt naar een kwalitatief hoogwaardig doel. De clustering van belanghebbenden binnen de biobased economy kan hieraan sterk bijdragen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de milieucondities op regionaal en uiteindelijk op (inter-)nationaal niveau.

Betrokken partners:

Uitgangspunten

Het project Biobased Connections is specifiek gericht op reststromen en de verwaarding hiervan voor bedrijven. Deze verwaarding kan plaatsvinden in euro’s, maar ook in essentiële grondstoffen die nodig zijn voor productie. De uitgangspunten:

  • Projecten binnen de biobased economy zijn er al; uitbreiding en opschaling is noodzakelijk.
  • Het ecosysteem vanuit website, bijeenkomsten en samenbrengen van partijen is noodzakelijk om de markt van biobased economy te vergroten.
  • Projecten kunnen zichzelf grotendeels financieren, de markt is er deels. Vergroting van de markt door het realiseren van verbindingen en synergieën is noodzakelijk.
  • Een onafhankelijke ketenregisseur staat tussen publiek en privaat in.
  • 1+1 = 11 bij effectievere en efficiënte verbindingen in de biobased economy.

Project afgerond: oktober 2014

Een biobased economy is een economie die zijn grondstoffen grotendeels betrekt uit de levende natuur (biomassa, ‘groene grondstoffen’), als onderdeel van een groene of duurzame economie. (Biobased Press, Amsterdam 2011)

Contact

Evelien Adriaan, projectleider Duurzaamheid Linkedingroep

Neem contact op

  • Amsterdam Economic Board

    Contact

Delen