Biobased Connections

Het initiatief Biobased Connections beoogde in anderhalf jaar tijd 50 nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren en een platform op te richten om verbindingen te maken en nieuwe initiatieven te starten. Amsterdam Economic Board was penvoerder van het project, dat een subsidie kreeg vanuit het projectbureau Kansen voor West van de Provincie Noord-Holland.

Een biobased economy is een economie die zijn grondstoffen grotendeels betrekt uit de levende natuur (biomassa, ‘groene grondstoffen’), als onderdeel van een groene of duurzame economie. (Biobased Press, Amsterdam 2011).

Het initiatief Biobased Connections streeft naar een gesloten grondstofkringloop. Dit betekent onder meer dat ook voor afval- en restproducten gezocht wordt naar een kwalitatief hoogwaardig doel. De clustering van belanghebbenden binnen de biobased economy droeg hier aan bij.

Door het efficiënt en effectief verbinden van de juiste private en publieke partijen in de Metropool Amsterdam is synergie, kruisbestuivingen en versnelde innovatieontwikkeling ontstaan. Dankzij Biobased Connections werden diverse innovatieve projecten uitgevoerd. Tegelijkertijd zorgde het initiatief ervoor dat er een ecosysteem werd ontwikkeld waarin bedrijven, overheden en andere belanghebbenden elkaar konden vinden. Binnen dit ecosysteem is een klimaat ontstaan waarin de bundeling van kennis leidt tot nieuwe innovaties.

Resultaten

  • Uitbreiding en opschaling van bestaande projecten
  • Doorontwikkelen ecosysteem en samenbrengen van partijen, realiseren van verbindingen en synergieën

Samenwerkingspartners

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit initiatief