Wat is de Metropool Amsterdam?

De Metropool Amsterdam bestaat uit 30 gemeenten binnen de provincies Noord-Holland en Flevoland. Het is een regio die bekend staat om zijn hoge leefkwaliteit met een aantrekkelijk voorzieningenniveau, goed openbaar vervoer en een relatief hoogopgeleide bevolking. Om deze positie verder te versterken, ook met steeds meer inwoners, is er een constante behoefte aan innovatie. Het werkgebied van Amsterdam Economic Board is de gehele Metropool Amsterdam. We pakken de meest urgente grootstedelijke problemen aan op de terreinen waar we de expertise, kennis en menskracht hebben om echt het verschil te maken.

Bekijk een plattegrond en meer informatie: