City-zen

Een stad waarin niets anders dan schone energie gebruikt wordt: zon, wind, aardwarmte en biomassa… In theorie kan het. Maar hoe zit het met de praktijk? Hoe integreer je nieuwe energie oplossingen in bestaande gebouwen, systemen en, last but not least, de levens van mensen? Welke technische, economische en sociale uitdagingen zijn er? En hoe overwin je die? Het internationale consortium City-Zen (Zero Carbon Energy) vindt uit hoe dat moet aan de hand van 20 vernieuwende praktijkprojecten in Amsterdam en Grenoble.

Learning by doing

Het City-Zen consortium bestaat uit 23 Nederlandse, Franse, Belgische, Italiaanse en Engelse partners en beschikt over een innovatiebudget van ruim €40 miljoen, mede gefinancierd door de Europese Commissie. Onder het motto learning by doing, onderzoeken zij hoe je op stads- en wijkniveau 100% duurzaam energiegebruik werkelijkheid maakt.

In Amsterdam zijn er 8 innovatieve demonstratieprojecten gestart. De projecten zijn divers en benaderen het doel – 100% duurzaam energiegebruik – vanuit verschillende perspectieven. Zo wordt er in Amsterdam Nieuw West gewerkt aan een slimmer elektriciteitsnet en het terug leveren van energie uit elektrische auto’s. Ook vindt daar een proef plaats waarbij 50 huishoudens hun zelf opgewekte zonne-energie opslaan in een thuisbatterij. Verder gaan de partners aan de slag met innovatieve warmte- en koude-oplossingen, bijvoorbeeld door de kou uit de rivier het IJ te gebruiken voor de koeling van appartementen – en energierenovatie van bestaande woningen.

Rol van de Board

Lokale coördinator, trekker duurzaam renoveren van woningen, trekker sociale monitoring, trekker communicatie.

Milestones 2014 – 2019

 • 600 woningen renoveren naar een laag energieverbruik
 • 50 huishoudens voorzien van een batterij
 • 9 Vehicle-2-Grid (V2G) laadpalen (in openbare ruimte, bij een kantoorpand en een sportpark in Nieuw-West)
 • Roadmap van Amsterdam: een energietransitie routekaart
 • i-net (slim elektriciteitsnet) met 10.000 huishoudens verder verslimmen en klaar maken voor steeds meer lokaal opgewekte duurzame energie, all-electric gebouwen, e-auto’s en andere nieuwe ontwikkelingen.

Fase

De Board voert het programma City-Zen uit.

Meer lezen

Voor actuele ontwikkelingen: http://www.cityzen-smartcity.eu/nl/home-nl/

Neem contact op

 • Marjolein Bot | Amsterdam Economic Board

  Marjolein Bot

  Lead Energie & Digitaal

  Amsterdam Economic Board

Delen