Hoe verhoudt Amsterdam Economic Board zich tot gemeenten in de regio?

Amsterdam Economic Board is een autonome stichting. De Metropool Amsterdam vormt ons werkgebied. De 30 gemeenten in deze regio maken hiervan deel uit. Zij zijn ook lid van onze Network Council. Amsterdam Economic Board ontvangt financiering van de gemeenten in de Metropool Amsterdam.

Bekijk ook: