Uitsluitend de focus houden op het genezen van ziekte? Dat kan de maatschappij zich niet veroorloven. We moeten de aandacht verleggen naar het voorkomen van ziekte, door het bevorderen van gezondheid.

Maar hoe bereiken wij dit in een maatschappij met structuren en financieringsstromen die daar niet op gericht zijn? En waar gezondheid wordt gezien als een eigen verantwoordelijkheid? Zulke vragen staan centraal tijdens deze bijeenkomst.

Met een besloten groep Board- en Network Councilleden werken wij in dit werkatelier Preventie verder aan een roadmap voor de regio.

Meer informatie

Tijdens een werkdiner in maart 2023 is het idee ontstaan om een Regionale Preventie Coalitie op te richten voor samenwerking, kennisdeling en profilering, rond vier deelopgaven:

  • Werkgeversaanpak Preventie – via werkgevers een brede gezondheidsaanpak (checkup, fietsstimulering, etc.) voor werknemers op alle niveaus proberen te realiseren
  • Startups for Prevention – startups op het gebied van preventie verder helpen door matchmaking tussen financiers, zorgverzekeraars, pilots in zorginstellingen, etc.
  • System Dynamics & Digital Twins – data gebruiken voor simulatiemodellen en inzet van gamification om effecten van preventiemaatregelen te kunnen voorspellen
  • Neighbouring – een aanpak op buurt- en wijkniveau is cruciaal. Preventieaanpak via de inzet en vorming van lokale communities.

In september 2023 hebben partners tijdens het eerste werkatelier Preventie gekeken hoe ziekte voorkómen kan bijdragen aan een brede welvaart in de regio. Dat deden zij door te kijken vanuit een ander perspectief. Aan de hand van uitgangspunten van de beweging Anders kijken, anders doen. De nieuwe inzichten zijn atelierdeelnemers gaan uitwerken rond:

  • Bestaanszekerheid – een basisvoorwaarde voor een gezond leven. Pas als de basis op orde is, is er ruimte voor de eigen gezondheid
  • Ontplooien & harmoniseren – de inrichting van de leefomgeving draagt bij aan mentale en fysieke gezondheid. Hoe kunnen we dit inzetten voor preventie?
  • Eigenaarschap & toegang tot bijdragen – mensen zoeken naar andere manieren om bij te dragen aan de maatschappij en willen hiervoor ook erkenning. Hierbij spelen nieuwe vormen van eigenaarschap een rol.

Lees meer over ons initiatief rond Preventie in de Metropool Amsterdam. En neem contact op met ons als je hieraan wilt bijdragen.

Waar en wanneer?

Board eventAnders kijken, anders doen
  • Amsterdam Economic Board, Metropoolregio Amsterdam, ROM InWest
  • 27 feb 2024
  • -

Neem contact op

Deel dit artikel

Events

#slimgroengezond

Wil je direct horen over onze events?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, Twitter en schrijf je in voor onze Board Update.