Webinar: effecten coronacrisis op arbeidsmarkt MRA

 • Algemeen
 • Talent voor de Toekomst
 • Ruim een half miljoen banen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt direct of indirect geraakt door de coronacrisis. Maar terwijl het werk in een aantal sectoren volledig is stilgevallen, zijn de tekorten aan arbeidskrachten in andere sectoren nijpend. In hoeverre toont deze crisis de kwetsbaarheden van onze arbeidsmarkt aan? En hoe kunnen we de crisis aangrijpen om te bouwen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt?

  Tijdens het webinar wordt ook ingegaan op de cijfers van een onderzoek naar de economische schade in de MRA als gevolg van de coronacrisis, die 16 april bekend zijn gemaakt. Uit deze cijfers blijkt dat in de MRA € 2,3 miljard euro per maand schade wordt geleden door de uitval van productie en omzetverlies. Ruim een kwart van de banen in de MRA (28 procent) wordt direct of indirect geraakt: dat zijn meer dan een half miljoen banen.

  Kijk mee via Zoom

  Deelname aan het webinar is gratis. Gebruik de app van Zoom of ga naar de website https://zoom.us en voer de volgende ‘Meeting ID’ in: 942-0783-1501.

  Over MRA University

  MRA University biedt beleidsmakers, bestuurders, raads- en Statenleden en andere belangstellenden online en interactieve colleges om beter te kunnen begrijpen wat de impact is van de coronacrisis en hoe we daarop kunnen reageren als belanghebbenden in de MRA-samenwerking.

  De reeks met verschillende webinars van MRA University gaat zich in eerste instantie richten op de gevolgen van de coronacrisis die cruciaal zijn voor thema’s in de MRA-samenwerking. Het gaat daarbij om onderwerpen als arbeidsmarkt, bouwen en wonen, mobiliteit, circulaire economie en energietransitie. Dit zijn onderwerpen die hun urgentie tijdens en na de coronacrisis zullen behouden.

  Kijk terug

  Bekijk eerdere edities zoals die van Henri de Groot en Walther Ploos van Amstel op de website van MRA University.

  Welke wetenschapper moeten we echt vragen voor volgende edities? Mail naar events@amecboard.com