Hoe ziet de toekomst van gezondheid eruit in 2025?

De toekomst van gezondheid in 2025 of zelfs 2040. Kunnen we ons hier een voorstelling van maken? En hoe zouden we hier vanuit de Metropoolregio Amsterdam dan slim op in kunnen spelen? De Board nodigde een groep van 24 experts uit om tijdens de eerste toekomstsessie Gezondheid met deze vragen aan de slag te gaan. Hiermee is een eerste stap gezet in het samen bouwen en aanscherpen van het toekomstbeeld van gezondheid voor de Metropoolregio Amsterdam.

Impact van digitale transformatie

De sessie werd begeleid door Bob de Wit, hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit. Hij stond stil bij de huidige digitale revolutie en de impact hiervan op verschillende sectoren. Met name de aankomende golf van Artificial Intelligence (AI) zal onze maatschappij fundamenteel veranderen. Over de snelheid waarmee AI zich ontwikkelt en de potentiële risico’s -zijn we als maatschappij wel goed voorbereid op deze zelflerende computers-ontstond veel discussie. Duidelijk werd dat het belangrijk is om de sociale innovatie achter technologische vernieuwingen mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het belang van sociale netwerken bij toenemende robotisering van de zorg, maar ook het privacy aspect van het gebruik van data voor preventie.

Technologische drivers van gezondheid in 2025

In werksessies gingen experts met elkaar in gesprek over de vraag welke technologieën de grootste impact zullen hebben op gezondheid in 2025. Hieruit kwamen drie drijvende technologieën:

 1. biotechnologie, robotisering;
 2. artificial intelligence – met big data;
 3. en internet of things als belangrijke enablers.

De combinatie van deze technologieën maakt een versnelde transitie mogelijk van zorg (zieke mensen beter maken) naar preventie (mensen langer gezond laten zijn). Ook andere technologieën zoals blockchain, 3D printing, augmented/virtual reality en digital channels/social networks spelen hierbij een rol.

Toekomstbeelden gezondheid

Vervolgens gingen de deelnemers met deze inzichten aan de slag om hun toekomst van gezondheid te ontwerpen. Enkele van deze droombeelden zijn hieronder uitgelicht – met ook aandacht voor de keerzijde van deze toekomst(nachtmerrie)scenario.

Zelf service

 • Continue monitoring van je persoonlijke gezondheid (bijvoorbeeld een chip onder je huid, 20 keer per minuut gecheckt, data vergeleken met miljard andere mensen), vroegtijdige signalering en behandeling on the spot in thuissituatie (met volledig AI diagnostisch systeem).
 • Keerzijde: verlies van autonomie en vrijheid, mag je nog wel ‘ongezonde’ dingen doen?

De nieuwe mens

 • Door toepassingen van biotechnologie kunnen we huid en organen repliceren en vervangen, ons IQ opkrikken en onszelf als mensen verbeteren en ontwerpen (combi van mens-cyber).
 • Keerzijde: race to the top, iedereen wordt steeds beter, waar houdt dit op?

Collectief zorgen

 • Door de toenemende technologisering ontstaat er een hecht ecosysteem van zorg voor elkaar, ook via sociale netwerken en in lokale gemeenschappen, een nieuw paradigma: gezondheid is van ons allemaal, nieuwe verhouding tussen individu en gemeenschap waar je onderdeel van bent.
 • Keerzijde: hacken van netwerken, solidariteit in het systeem (denk aan rokers).

Langer gezond leven

 • Individu centraal, technologie gebruiken om mensen tot gezonder gedrag te verleiden (bottom-up), data gedreven via social media en nudging, mensen worden zoveel mogelijk onafhankelijk van de zorg.
 • Keerzijde: ontstaan van een tweedeling tussen langer gezonde en eerder zieke mensen, vrijheid in geding (als je geen geld hebt is data niet delen geen optie meer), privacy aspecten van data.

Next steps

In zijn afsluitende woorden benoemt Bob de Wit nog enkele overkoepelende thema’s die uit de sessie naar voren zijn gekomen:

 • De rolverdeling tussen mens en technologie gaat veranderen: als je hier geen onderdeel van wilt zijn, val je buiten het systeem.
 • Nieuw zorglandschap: einde van (grote) ziekenhuizen, vervagen van grenzen tussen lijnen van zorg en verschuiving van machtsverhoudingen van dokters naar burgers.
 • Naast technologie gaat het ook om waarden als autonomie, onafhankelijkheid, (keuze)vrijheid en inclusiviteit.

Er is veel enthousiasme bij de deelnemers om de ontwikkelde toekomstbeelden verder uit te werken en te vertalen naar concrete handelingsperspectieven voor de metropoolregio Amsterdam. Vanuit de Amsterdam Economic Board gaan we dit proces verder faciliteren en blijven werken aan onze ambitie van twee extra gezonde levensjaren voor elke inwoner in de metropoolregio Amsterdam. Daarbij blijven we het nadenken over de toekomst ook stimuleren aan de hand van toekomstscenario’s voor de Metropoolregio Amsterdam.