Word ook koploper in slim behoud van grondstoffen

Tijdens het Circular Commitment Event #2 tonen koplopers hun innovatieve circulaire initiatieven op het gebied van gemaaid gras, dataservers en luiers. Meedoen met deze koplopers en zo een bijdrage leveren aan de circulaire ambities van de Metropoolregio Amsterdam? Je bent van harte welkom om te reageren op de uitvragen!

De circulaire ambities van de Metropoolregio Amsterdam zijn groot. In 2025 wil de regio koploper zijn in slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen. “Daar is een systeemverandering voor nodig”, zegt ambassadeur Circulaire Economie Jacqueline Cramer bij de opening. “In de hele keten moet er vernieuwing plaatsvinden. Pas dan krijg je de zaken van de grond.”

De initiatiefnemers achter de baanbrekende oplossingen laten zien hoe grondstoffenstromen zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop terugkomen en hergebruik wordt gestimuleerd. Daarbij betrekken ze de hele keten. Ze onderstrepen hun betrokkenheid bij de circulaire ambitie van de Metropoolregio Amsterdam en roepen geïnteresseerden uit de keten op zich aan te sluiten.

Hergebruik van dataservers

Alex van der Schalk van FFact onderzoekt in opdracht van de Board en andere partners de mogelijkheden voor hergebruik van dataservers. Naar schatting worden er in de Metropoolregio Amsterdam jaarlijks 200 duizend servers afgevoerd, vertelt hij.

Voor zijn onderzoek ondervroeg FFact tot nu toe 20 marktpartijen. De definitieve resultaten komen in januari 2018. Van der Schalk deelt een paar bevindingen. “De producent zit in een spagaat. Die wil enerzijds inzamelen, maar aan de andere kant ook graag nieuwe dingen leveren. De gebruiker is de bepalende factor. Die wil wel graag circulair inkopen, maar weet niet hoe te beginnen. Deze partijen moeten we in contact brengen met de bedrijven die al verder zijn.” Ook stelt FFact vast dat recyclers hun dienstverlening steeds verder uitbreiden.

“We merken dat veel partijen staan te springen om mee te doen. En het mooie is: iedereen kán meedoen. Iedereen hier in de zaal is eindgebruiker, of werkt bij een organisatie die gebruik maakt van servers en kan dus morgen al navragen hoe zijn of haar bedrijf hiermee omgaat.”

FFact over Circulaire Dataservers from AmsterdamEconomicBoard

Welke eisen stel jij bij het inkopen van servers? Laat het weten.

Vertegenwoordigers van Hewlett Packard Enterprise, Nederland ICT, EvoSwitch en GreenIT Amsterdam en partijen Recover-E, Sims Recycling Solutions en HKS Metals die zich spontaan meldden tekenen gezamenlijk een circular commitment voor bedrijven die zich inzetten voor meer circulaire inkoop en afdanking van dataservers, componenten en materialen in de Metropoolregio Amsterdam.

HPE heeft als producent en leverancier een wettelijke verantwoordelijkheid om producten die het op de markt zet deels terug te nemen. De grote uitdaging voor het bedrijf is om te achterhalen waar zijn spullen naartoe gaan, zegt Mireille Heijnen. “Daarvoor zullen we in gesprek moeten met onze klanten.”

ICT Milieu, onderdeel van branchevereniging Nederland ICT, hield zich tot nu toe vooral bezig met de inzameling van ICT-apparatuur aan de consumentenkant. “We moeten verder kijken. Nu wordt 40 procent van de markt hergebruikt, we willen naar twee derde”, verklaart Jeroen van der Tang de commitment van zijn organisatie.

EvoSwitch is als operator van datacenters al jaren bezig met sustainability. “Wij willen onze rol pakken, onze klanten laten zien welke opties er zijn om op een verantwoorde manier afscheid te nemen van hun ICT-hardware”, zegt Eric Lisica.

Esther van Bergen van GreenIT Amsterdam doet nog een speciale oproep aan de inkopers van servers, die nu nog ondervertegenwoordigd zijn bij het initiatief Restructure, voor recycling van dataservers.

Welke inkopers willen samenwerken? Hoe meer massa we creëren hoe beter het model gaat werken.

GreenIT ReStructure from AmsterdamEconomicBoard

Luiers vies? Heus niet.

Producenten, inzamelaars, gebruikers, gemeenten, recyclers en afnemers: ze zijn allemaal nodig om de luier recycle-ambities van Rijkswaterstaat verder te brengen. In de afgelopen drie jaar is in kaart gebracht wat er allemaal nodig is om waarde te halen uit de 1 miljard luiers die nu nog jaarlijks bij het restafval verdwijnen.

“Die ambitie is kansrijk”, vertelt Geert Cuperus van Rijkswaterstaat. “Er is veel draagvlak, ook bij ouders. En er zijn verschillende recycling technieken in ontwikkeling.” Belemmeringen zijn er ook. Verbranding is vooralsnog goedkoper en de luiers kunnen risicostoffen bevatten. De acties moeten nu vooral vanuit de ketenpartners komen, benadrukt Cuperus.

Welke ideeën heb jij om de keten te sluiten?

Ketenproject Luiers from AmsterdamEconomicBoard

In de Metropoolregio Amsterdam gebeurt dat al. Zo treft afvalbedrijf AEB Amsterdam komend jaar de voorbereidingen voor de bouw van een installatie die 10 duizend ton aan luiers per jaar kan verwerken. De techniek hiervoor heeft zich in Italië reeds bewezen. Edze Diemer van AEB: “Daarnaast denken we met ons consortium van partners na over de innovatieve inzameling van luiers, waarmee we volgend jaar een pilot willen starten. Hopelijk kunnen we over vier jaar al een tweede lijn openen. Het is nu nog te vroeg voor een circular commitment, maar het is zeker kansrijk.”

AEB is op zoek naar partijen die met het bedrijf willen samenwerken om kostenefficiënte duurzame luierrecycling in Nederland een stap vooruit te helpen.

Welke afnamepartners en ook sourcing partners zoals kinderdagverblijven en afvalinzamelaars doen mee?

Ook de gemeente Amsterdam is aangesloten en deed onder meer een marktverkenning. “In Amsterdam willen we in 2020 65 procent afvalscheiding realiseren. Luiers vormen nu nog 4,8 procent van het restafval”, verklaart Dominique van Ratingen de interesse van de gemeente om deel te nemen. “We gaan starten met een pilot voor luierinzameling bij Albert Heijn en kinderdagverblijven.”

Embraced, luierrecycling en bioraffinage door AEB from AmsterdamEconomicBoard

Waarde halen uit maaisel

Tonnen aan maaisel worden er jaarlijks verbrand. Zonde, want gemaaid bermgras blijkt behoorlijk waardevol. Zo kan het gebruikt worden als isolatiemateriaal en kan er van de sappen uit het gras dooimiddel voor gladheidsbestrijding of biogas worden gemaakt. Een innovatieve groep organisaties is in de Metropoolregio Amsterdam de baanbrekende mogelijkheden hiervoor aan het onderzoeken, vertelt Micha Hes van het Havenbedrijf Amsterdam.

“Wat de haven met bermgras te maken heeft? Wij willen op een grensverleggende manier waarde creëren in partnerschappen. We hebben gezocht naar mooie voorbeelden en kwamen zo onder meer bij Newfoss uit, dat een technologie ontwikkelde waarmee de verwaarding van bermgras zo hoogwaardig mogelijk is.” Ook de Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Waterschap Zuiderzeeland committeren zich, waarmee ze zich uitspreken om zich in te zetten voor een hoogwaardige toepassing van bermgrassen en groenresten in de Metropoolregio Amsterdam.

Het consortium roept met name ook afnemers van het verwerkte maaisel en partners die volume kunnen brengen om zich aan te sluiten.

De samenwerking is nog in de eerste fase, maar de plannen zijn groots, benadrukt Hes. “Over pak ‘m beet een jaar willen we tekenen voor de bouw van een fabriek. Hopelijk is Schiphol dan ook aangehaakt als ketenpartner. Wij beginnen alvast. Doet je ook mee?”

Marjolein Brasz, van de Board, vermeldt dat er nog meer toeleveranciers geïnteresseerd zijn met kleinere volumes, bijvoorbeeld de gemeenten in de regio. Deze partijen worden aangetakt wanneer het project wat meer gevorderd is.

Coalitie bermgrassen en groenresten Havenbedrijf Amsterdam from AmsterdamEconomicBoard

Koelvloeistof en hout

De startups Zagerij Amsterdam en het Haarlemse Asperitas leveren elk op hun eigen manier ook een bijdrage aan de circulaire ambities van de Metropoolregio Amsterdam. Maar: ook zij kunnen het niet alleen en roepen de hulp in van de zaal en de lezers.

Asperitas ontwikkelde een techniek om servers te koelen met vloeistof, in plaats van met lucht. “Over tien jaar verwachten we de eerste spullen weer terug te krijgen”, zegt Maikel Bouricius. “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat ook echt gebeurt? Als hier creatieve ideeën over zijn, hoor ik ze graag.”

Asperitas: Servers koelen met vloeistof from AmsterdamEconomicBoard

De Zagerij verzamelt hout dat lokaal geoogst wordt, hout van bomen in de wijken en langs het water die gesnoeid of gekapt worden. Hout dat anders verbrand of verpulpt wordt. “Eigenlijk zijn we gewoon een houthandel”, zegt Nienke Verschuur. “Wij verkopen dat hout, maar zitten nog niet bij alle grote bouwbedrijven aan tafel. Daarom zijn we hier. Verwijs naar ons, beveel ons aan en help ons om aan tafel te komen bij grote afnemers van hout.”

Zagerij.amsterdam over grondstofstromen from AmsterdamEconomicBoard

Tijd voor actie

Veel partijen in de Metropoolregio Amsterdam leveren al een bijdrage aan de circulaire ambities. Maar, besluit ambassadeur Jacqueline Cramer, “er is zoveel meer mogelijk als we de krachten bundelen. Als we eenmaal de juiste mensen bij elkaar hebben maken we echt grote sprongen voorwaarts richting die circulaire economie.” En dus vragen we ook aan jou: denk na over de bijdrage die je kunt leveren aan de circulaire ambities van deze regio. Wij brengen je graag in contact met de koplopers.

Bekijk hier de foto’s van het event.

Circular Commitment #2