Waar werken we naartoe

De route naar een slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam is in een snel veranderende wereld niet te voorspellen. De Board brengt onzekerheden en transities in kaart om hier als regio flexibel op in te kunnen spelen.

Transities

Versnellen van drie transities

We zien drie grote transities die onze maatschappij fundamenteel veranderen: de digitale transitie, circulaire transitie en de energietransitie. Dit zijn veranderingen die wereldwijd spelen, niet zijn tegen te houden en in grootstedelijke regio’s samenkomen. Inspelen op deze veranderingen biedt ons als regio veel kansen om met elkaar deze toekomst vorm te geven. De Board versnelt de drie transities in de regio met als doel een slimme, groene en gezonde toekomst voor alle inwoners in de regio.

Op ons Insights platform bieden we visie, kennis, achtergronden en inzichten over het werken aan de drie transities in de Metropool Amsterdam.

 

Toekomstscenario's

De Board heeft een scenarioanalyse uitgevoerd om de impact van de veranderende wereld op de economie van de Metropool Amsterdam te duiden. Vier krachtige scenario’s laten zien hoe de toekomst van de Metropool Amsterdam er in 2025 uit zou kunnen zien.

Lees meer over de scenario’s