Mobiliteit

Onze ambitie is dat het stedelijk vervoer in onze regio in 2025 emissievrij is: Er is steeds meer behoefte aan slimme en schone mobiliteitsoplossingen voor personen, goederen en diensten. Wij initiëren en ondersteunen initiatieven die bijdragen aan slimme  en schone mobiliteit van personen en goederen in de regio. Lees meer

07 dec
 • Mobiliteit
 • GDZES MRA Meetup #5

  Nu het einde van dit bijzondere jaar nadert lijkt het mij fijn om de GDZES community nog één keer ... Board event

  Ecosysteem

  Grootstedelijke regio’s, zoals de Metropool Amsterdam, zijn de motoren van de economie. We werken, wonen en recreëren in de Metropool Amsterdam als ‘daily urban system’. Er komen steeds meer inwoners, bedrijven en bezoekers. Dat betekent een toename van alle verkeersstromen, een grotere druk op de openbare ruimte en een ongewenste toename van schadelijke CO2-uitstoot.

   

  Ambitie

  De Board zet in op emissievrij stedelijk vervoer in de Metropool Amsterdam in 2025. Er zijn twee doelstellingen: de regio wil internationaal voorloper zijn op het gebied van slim en schoon stedelijk vervoer (goederen-, diensten en personenvervoer) en een leidende rol spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem en verbindingen met logistieke hubs buiten de stad, zodat de positie als logistieke hub van wereldformaat wordt versterkt.

  Speerpunten

  Om onze ambitie te bereiken zet de Board in 2020 in op de volgende speerpunten:

  • Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek
  • Smart Mobility 2018 – 2022
  • Waterstof (H2) als nieuwe duurzame energiedrager voor zero emissie mobiliteit
  • Emissievrij stedelijk vervoer van personen en goederen
  • Slimme Oplossingen voor mobiliteit van personen en goederen in 2025

  Resultaten

  Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) in de MRA

  • Op initiatief van de Board hebben op 17 juni 2019 meer dan 50 nieuwe publieke en private partijen hun handtekening gezet onder de Green Deal ZES, om gezamenlijk te streven naar verdere verduurzaming van stadslogistiek.
  • De Board werkt aan verdere samenwerking, kennisdeling en intensivering van de inzet van de bovengenoemde ondertekenaars op verduurzaming van de stadslogistiek, zoals ontwikkeling van cityhubs, elektrificatie vrachtvoertuigen, stimuleren experimenten (o.a waterstof), regelgeving rond zero emissie zones en onderzoek naar goederenstromen.
  • Organisatie van een serie van drie ‘rondetafel’-bijeenkomsten en productie van een praktische handreiking (inspiratiefilm met 7 tips) voor lokale overheden in de MRA rond slimme en schone stadslogistiek, waardoor 15 gemeenten, de vervoerregio en twee provincies aan de slag gaan met GDZES.
  • Ontwikkeling en beheer van een etalage met lopende inspirerende Green Deal ZES-initiatieven;
  • Overzicht van relevante financieringsmogelijkheden voor duurzame stadslogistiek in samenwerking met RVO;
  • Mobiliseren startups op het gebied van duurzame logistiek, o.a. via Accelerator GO!-NH;

  Programma Smart Mobility MRA 2018 – 2022

  • De Board denkt vanuit haar rol als mede opdrachtgever mee over de strategische lijn van het programma en zorgt er ook voor dat de initiatieven binnen het programma worden versterkt door het maken van verbindingen tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.
  • Vier thema’s staan hierbij centraal: Mobility as a Service (MaaS), Voertuigtechnologie, Data & IOT, Fysieke/digitale infrastructuur

  PRES-prijsvraag “Slimme en Schone Bouwlogistiek in de MRA”

  • Voorbereiding en succesvolle uitrol van een prijsvraag om slimme en schone bouwlogistiek in de MRA te stimuleren met de Ruttegroep en hun innovatieve concept “City Barging” als uiteindelijke winnaar.

  Mobility as a Service (MaaS)

  • De Board heeft een actief regionaal MaaS-ecosysteem met bedrijven, kennisinstellingen en overheden opgebouwd door het organiseren van vijf succesvolle MaaS-Meetups met gemiddeld 80 deelnemers per bijeenkomst.

  Follow up bijeenkomst ‘Goed op weg met Waterstof’

  • De bijeenkomst “Goed op weg met Waterstof” in 2017 met ruim 200 stakeholders heeft er mede toe geleid dat waterstof(mobiliteit) anno 2019 steeds vaker op de regionale agenda staat en samenwerkingen zijn ontstaan die leiden tot verkenning en ontwikkeling van enkele waterstofstations in de MRA.

  initiatieven

  Filter op

  Goed op weg met Waterstof

  Over de rol en de potentie van waterstof in de energietransitie wordt veel gesproken, maar wat zijn de kansen en de belemmeringen voor de Metropoolreg...

  Lees Meer

  Talent Hub Mobiliteit

  De mobiliteitstechniek verandert razendsnel. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van elektrische aandrijving of autonoom rijden. Dat er veel gaat veranderen ...

  Lees Meer

  gerelateerde partners

  Rol Board

  Rol van de Board

  We initiëren initiatieven, brengen partijen samen om slimme oplossingen te vinden voor de 5 grootstedelijke uitdagingen, ontwikkelen nieuwe business modellen, brengen vraag en aanbod samen en schalen op waar mogelijk.

  Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropoolregio Amsterdam.

  De rollen van de Board verschillen per initiatief. Soms is er één duidelijke rol, vaak zijn er meerdere rollen. Dit kunnen zijn: 

  Verkennen/onderzoeken

  Actieve rol van de Boardorganisatie bij het verkennen van de haalbaarheid van een initiatief, toetsen van draagvlak bij partijen, verkrijgen van inzichten/visie en vormgeving van een initiatief (in de voorfase) zoals het signaleren en aanjagen van innovatieve kansen en het aanbieden van data-gedreven informatie over groei, innovatie en leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam.

  Initiëren

  Actieve rol van de Boardorganisatie bij het tot stand brengen van een project/initiatief zoals het opzetten van experimenten en het bouwen van netwerken.

  Aanjagen/mobiliseren

  Actieve rol van de Boardorganisatie op het moment dat een initiatief in uitvoering gaat of al is zoals het maken van concrete afspraken met partijen voor het opbouwen en verder brengen van initiatieven door het ontwikkelen van nieuwe business modellen en het vergroten van opschalingskansen.

  Platform geven

  Actieve rol van de Boardorganisatie bij het bieden van een platform aan een project voor het bouwen van een netwerk zoals het organiseren van een live event en het communiceren op de communicatie kanalen van de Board.

  Uitvoeren

  De Boardorganisatie is zelf in de lead bij de uitvoering van een initiatief zoals bijvoorbeeld bij strategische projecten zoals de warmteregisseur bij het Warmteprogramma.

  Rol Board

  Highlights

  Youtube Twitter Linkedin