Talent voor de Toekomst

Samen met partners werken we aan de meest adaptieve arbeidsmarkt van Europa. De Board initieert en ontwikkelt talent initiatieven waardoor iedereen kan meedoen en meeprofiteren en zich een leven lang kan ontwikkelen.

De geschiedenis leert ons dat het onderwijssysteem zich in de industriële revoluties niet snel genoeg op grote schaal heeft kunnen aanpassen aan veranderende behoeften vanuit de arbeidsmarkt. De Metropool Amsterdam heeft het in zich om de meest succesvolle regio te worden wat betreft het benutten, behouden en aantrekken van talent.

Voor het behalen van deze ambitie is inclusieve groei cruciaal. Iedereen moet mee kunnen profiteren van de economische groei en daarnaast de mogelijkheid hebben om zich een leven lang te ontwikkelen en op die manier actief te blijven meedoen op de sterk veranderende (digitale) arbeidsmarkt.

Daarom wordt fors geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het vernieuwen van het onderwijs. In de afgelopen jaren is er een snelle groei van en diversiteit aan nieuwe opleidingen zoals IT academies en maatwerkoplossingen gericht op specifieke doelgroepen. Ook zijn er publiek-private initiatieven, zoals onze programma’s House of Skills en TechConnect.

Ambities Talent voor de toekomst

De Board werkt samen met partners aan een slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam. Door de focus op initiatieven voor omscholing en bijscholing van digitaal, circulair en energie-talent dragen we bij aan onze ambities in 2025 voor de slimme en groene regio en komt ieders talent tot ontplooiing.

Initiatieven

Nieuws

Thumbnail van Utrecht zet in op IT-banen met opening TechGrounds Overvecht
| Nieuws

Utrecht zet in op IT-banen met opening TechGrounds Overvecht

Lees artikel
Thumbnail van Marilene Streefland: ‘We hebben echte mbo-vakmensen nodig’
| Nieuws

Marilene Streefland: ‘We hebben echte mbo-vakmensen nodig’

Lees artikel
Thumbnail van Mogelijkheden voor talentontwikkeling zoeken, vinden of verbinden?
| Nieuws

Mogelijkheden voor talentontwikkeling zoeken, vinden of verbinden?

Lees artikel
Thumbnail van Jopie Nooren: ‘Sociale vaardigheden zijn belangrijker dan intelligentie’
| Nieuws

Jopie Nooren: ‘Sociale vaardigheden zijn belangrijker dan intelligentie’

Lees artikel