Energie

We werken samen met partners aan een CO2 vrije toekomst voor nieuwe generaties en het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2030 door energie-innovaties. De Board bouwt coalities, signaleert knelpunten en stimuleert dat acties worden ondernomen die systeemveranderingen versnellen en bijdragen aan een sociaaleconomisch sterke en duurzame regio.

In de Metropoolregio Amsterdam werken we hard aan een slimme, groene en gezonde leefomgeving. In het licht van het Klimaatakkoord dat juni 2019 is gepresenteerd, staan ingrijpende veranderingen op stapel en zijn internationaal afspraken gemaakt over CO2 uitstoot. Onderdeel van de aanpak is de Energietransitie met daarin energiebesparing als belangrijke stap.

Het is duidelijk dat we overgaan van een fossiel, centraal georganiseerd energiesysteem naar een robuust, flexibel, slim en betaalbaar energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen.

Deze fundamentele verandering in productie en gebruik van energie raakt onze hele samenleving en er zijn veel spelers bij betrokken. Vanwege de hoge bevolkingsdichtheid en de aanwezigheid van grote energie-intensieve economische spelers (Tata Steel, Schiphol, Haven Amsterdam, datacentra) is de Metropool Amsterdam een grootverbruiker van energie. Hoe komen we juist hier tot slimme oplossingen?

De voortschrijdende digitalisering van onze maatschappij zorgt ervoor dat we steeds meer data genereren, versturen en opslaan. Datacenters faciliteren dit dataverkeer, terwijl de ICT hard- en software vaak eigendom zijn van klanten. Door de groei van datagebruik, stijgt de vraag naar elektrische energie. De verwachting is dat het toekomstig benodigd vermogen in 2030 sterk toe zal nemen ten opzichte van het huidige opgesteld vermogen.

Ambities Energie

De Board werkt samen met partners aan een slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam. Door de focus op initiatieven voor energiebesparing dragen we bij aan onze ambities in 2025 voor de slimme en groene regio.

 

Initiatieven

Nieuws

Thumbnail van Coen van Oostrom: ‘Vastgoedsector nodig voor vergroenen van gebouwde omgeving’
| Nieuws

Coen van Oostrom: ‘Vastgoedsector nodig voor vergroenen van gebouwde omgeving’

Lees artikel
Thumbnail van Koen Overtoom: ‘Wie krijgt energie: de industrie, huishoudens of laadpalen?’
| Nieuws

Koen Overtoom: ‘Wie krijgt energie: de industrie, huishoudens of laadpalen?’

Lees artikel
Thumbnail van Innovaties nodig voor transitie naar duurzame digitale infrastructuur
| Nieuws

Innovaties nodig voor transitie naar duurzame digitale infrastructuur

Lees artikel
Thumbnail van LEAP Technology Landscape: trends en scenario’s
| Nieuws

LEAP Technology Landscape: trends en scenario’s

Lees artikel