Digitaal vertrouwen

Vertrouwen is essentieel voor het aangaan van sociale en zakelijke relaties. Vertrouwen bestaat uit verschillende facetten zoals privacy, transparantie en verantwoording. Deze staan onder druk: niemand weet precies welke data worden bewaard, door wie en waarvoor. En als mensen niet weten wat er met hun data gebeurt, kan er dan wel privacy zijn?

Relevantie Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam kan zich goed specialiseren in ‘bottom-up’ gedreven digitaal vertrouwen, door empowerment van bewoners. De Metropoolregio Amsterdam (en Nederland) is wereldwijd koploper in digitalisering van de economie en samenleving en actief in vele internet communities, en altijd een stad geweest waar gelijkheid en vrijheid centraal staan.

Belang van de Board

Zowel bedrijven, kennisinstellingen als overheden onderstrepen het belang van digitaal vertrouwen – en zijn alle drie nodig. De Board legt verbinding tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen van waaruit het debat en acties worden gestimuleerd.

Relevante vragen zijn:

  • Hoe versnellen we de waardendiscussie over digitale ethiek?
  • Hoe versnellen we de marktontwikkeling voor tools en technologieën die individuen helpen om hun persoonlijke data online te beheren?

initiatieven