Betekenisvolle data

In data innovation labs wordt gekeken hoe data kan bijdragen aan de uitdagingen mobiliteit, gezondheid en circulair.

Relevantie Metropoolregio Amsterdam

Met data kunnen we grote problemen van moderne steden de baas. Met data kunnen we steden schoner, veiliger en gezonder maken. Maar alleen als mensen zeggenschap en controle blijven houden over data en niet andersom. Door kennis te combineren met de grootstedelijke uitdagingen van de Board zijn we in staat unieke combinaties te maken.

Belang van de Board

De ontwikkelingen rondom data innovatie gaan snel, maar partijen in de Metropoolregio Amsterdam zijn nog relatief onbekend met elkaar. De Board kan door middel van haar netwerk een neutrale en belangrijke rol vervullen in het leggen van verbindingen tussen instellingen, bedrijven en overheden als basis voor ontwikkeling van nieuwe projecten, business modellen, producten en diensten.

Relevante vragen zijn:

  • Hoe versnellen we de ontwikkeling van publiek private samenwerkingen op de cross-over tussen data & gezondheid, data & mobiliteit en data & circulair?
  • Hoe versnellen we de ontwikkeling en trusted data exchanges, zodat data eenvoudig en veilig kan worden gedeeld?

initiatieven