Digitale infrastructuur

Met digitale infrastructuur bedoelen we de aanwezige datacenters en internet exchanges in de Metropoolregio Amsterdam.

Relevantie Metropoolregio Amsterdam

Data infrastructuur en de daaraan gekoppelde economische activiteiten worden steeds belangrijker voor de economie van de Metropoolregio Amsterdam. Totale groei van de internet-economie in de Metropoolregio Amsterdam is momenteel 9% per jaar. Van de totale investeringen in dit gebied is 17% gelieerd aan Data infrastructuur (Metropoolregio Amsterdam EV 2015). De datacenter markt in de Metropoolregio Amsterdam groeit harder dan bij de concurrenten (Frankfurt en London). Tot 2030 is er naar verwachting 25-30 hectare nodig om deze groei op te vangen. Een datacenter kan echter niet op een willekeurige plek worden gebouwd, er zijn diverse eisen ten opzichte van beschikbaarheid van energie en glasvezelverbindingen. Door vraag en aanbod publiek-privaat beter af te stemmen vergroten we het concurrentievermogen van de regio.

Datacenters zijn daarnaast enorme grootverbruikers van energie. De 40 Amsterdamse vestigingen gebruiken samen 11% van het totale elektriciteitsverbruik van de 22.000 Amsterdamse bedrijven. Dat is gelijk aan het verbruik van 255.000 huishouden (250kt/jaar). Door datacenters te vergroenen dragen we bij aan de CO2 doelstellingen van de gemeente Amsterdam om in 2025 40% te besparen op CO2 uitstoot, en vergroten we de concurrentiekracht van de regio als vestigingslocatie voor datacenters.

Belang inzet van de Board

Verscheidene organisaties zijn in dit veld actief. De Board kan een grote bijdrage leveren in de opschaling van pilots, agendering van het economische belang van (groene) datacenters en het in contact brengen van publieke en private spelers voor ruimtelijke afstemming.

Relevante vragen zijn:

  • Hoe versnellen we de ontsluiting van datacenters op warmtenetten en smart grids?
  • Hoe verstellen we innovatieve samenwerking tussen bedrijven en overheid?

initiatieven