Materiaalverbruik in de Metropoolregio Amsterdam

De metropoolregio is sterk afhankelijk van import van grondstoffen. In de metropoolregio wordt jaarlijks 10 miljoen ton materiaal verbruikt, waarvan 60% wordt geïmporteerd uit het buitenland. Meer dan 50% van de import betreft fossiele brandstoffen, die voornamelijk in de aardolieindustrie worden gebruikt voor de productie van plastic.  Het blijkt dat de bouw- en organische reststromen-ketens […]

  • De metropoolregio is sterk afhankelijk van import van grondstoffen. In de metropoolregio wordt jaarlijks 10 miljoen ton materiaal verbruikt, waarvan 60% wordt geïmporteerd uit het buitenland.
  • Meer dan 50% van de import betreft fossiele brandstoffen, die voornamelijk in de aardolieindustrie worden gebruikt voor de productie van plastic.
  •  Het blijkt dat de bouw- en organische reststromen-ketens kansrijk zijn om circulair in te richten. Een keten is het proces van productie, transport, consumptie en afval, waarbij in de verschillende stappen van het proces waarde wordt toegevoegd of waarde verloren gaat.
  • het Amsterdamse onderzoek zijn voor genoemde ketens voorbeelden doorgerekend. Voor de bouwketen is berekend wat de effecten zijn bij de realisatie van 70.000 nieuwbouwwoningen tot 2040: een waardecreatie van 85 miljoen euro per jaar, 700 extra arbeidsplaatsen en een half miljoen ton CO2-reductie per jaar. Scheiden we al het groente- en tuinafval, dan levert dat op jaarbasis 150 miljoen euro en 1200 extra banen op.

Meer weten over grondstof en materiaalverbruik? Lees onderzoek Amsterdam Circulair, uitgevoerd door Circle Economy, TNO en Fabric in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Bron: Onderzoek Amsterdam Circulair, Circle Economy, TNO en Fabric.

Peildatum feit: 2015