Woon-werk verkeer (pendelstromen) in de Metropoolregio Amsterdam

In 2017 telde de Metropoolregio Amsterdam in totaal 1.485 duizend werkzame personen, terwijl er 1.272 duizend werkzame personen woonden. In de regio waren dus 213 duizend meer arbeidsplaatsen bij bedrijven en instellingen dan dat er werkzame personen woonden. Met andere woorden: de Metropoolregio Amsterdam heeft een nettowerkfunctie en een inkomende pendel die groter is dan […]

  • In 2017 telde de Metropoolregio Amsterdam in totaal 1.485 duizend werkzame personen, terwijl er 1.272 duizend werkzame personen woonden. In de regio waren dus 213 duizend meer arbeidsplaatsen bij bedrijven en instellingen dan dat er werkzame personen woonden. Met andere woorden: de Metropoolregio Amsterdam heeft een nettowerkfunctie en een inkomende pendel die groter is dan de uitgaande pendel.
  • De totale (bruto)stromen zijn groter. Van de 1.485.000 mensen die in de metropoolregio Amsterdam werken, wonen er 1.053.000 in dezelfde regio en zijn er 432 duizend van buiten de regio afkomstig. Dat is de totale inkomende pendel van de Metropoolregio Amsterdam. De uitgaande pendelstroom betreft 219 duizend personen.
  • Natuurlijk bestaat er ook veel pendel tussen de deelregio’s van de Metropoolregio Amsterdam, bijvoorbeeld tussen Haarlem en Amsterdam, of Almere en Amsterdam. Lees hier meer over in de Economische Verkenningen.

Bekijk ook de visualisaties over woon-werk verkeer.

Wil je meer weten over de vervoersstromen in de regio? De publicatie “Economische verkenningen Metropoolreigo Amsterdam” uit 2018 bevat een uitgebreide analyse, tevens voor deelregio’s van de Metropoolregio Amsterdam.

Bron Feit: Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam

Peildatum Feit: het betreft het jaar 2017