45% van de werkactiviteiten kunnen worden geautomatiseerd

McKinsey heeft het automatiseringspotentieel berekend voor Nederland en andere digitale koplopers in Europa. Uit hun model blijkt voor Nederland dat 45% van het totaal aan werkactiviteiten in 2016 te automatiseren is (het automatiserings potentieel). Ze verwachten dat in 2030 28% van de werkactiviteiten daadwerkelijk geautomatiseerd is. In termen van banen, is het scenario voor 2030 dat […]

McKinsey heeft het automatiseringspotentieel berekend voor Nederland en andere digitale koplopers in Europa. Uit hun model blijkt voor Nederland dat 45% van het totaal aan werkactiviteiten in 2016 te automatiseren is (het automatiserings potentieel). Ze verwachten dat in 2030 28% van de werkactiviteiten daadwerkelijk geautomatiseerd is. In termen van banen, is het scenario voor 2030 dat 17% van de banen geautomatiseerd wordt, er ontstaan 7% compleet nieuwe banen. Daarnaast ontstaan er 17% banen dankzij spill-over effects. Op aanname van het model, blijkt dus dat automatisering over het algemeen een positief effect heeft op de baanontwikkeling. Verder schat McKinsey dat automatisering leidt tot netto 0,4% meer economische groei per persoon in 2016 – 2030 ten opzichte van 1990 – 2015 en 1% minder werklozen.

 

Bron: McKinsey rapport Shaping the Future of Work in Europe’s Digital Front-Runners (Country specific results appendix)

peildatum feit: 2016 met impactberekening 2030